Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Veroordeling van de patattenplukkers en -pluksters: pure klassejustitie! PDF Print Email
Geschreven door Daniel Tanuro op dinsdag, 12 februari 2013
Dinsdag 12 februari sprak de rechter van Dendermonde ongehoord zware straffen uit in het proces tegen elf mensen die een proefveld met genetisch gemanipuleerde aardappelen hadden vernietigd. Twee onder hen krijgen acht maanden effectieve celstraf, drie andere zes, nog een zes mensen krijgen zes maand voorwaardelijk. Bovendien moeten de leden van het FLM (Field Liberation Movement) een schadevergoeding van 25 000 euro betalen aan de indieners van de klacht (het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek), het VIB (Vlaamse Instituut voor de Biotechnologie), de Universiteit Gent en de Hogeschool Gent). 

Het proefveld met genetisch gemanipuleerde aardappelen in Wetteren werd in mei 2011 door verschillende honderden actievoerders vernield. Op die manier wilden ze de politiek van voldongen feiten aanklagen waarbij genetisch gemanipuleerde organismes (ggo's) in open lucht worden geteeld zonder enig publiek debat hierover. De burgerlijke partijen eisten maar liefst 200 000 euro schadevergoeding, wat een echte financiële strop betekent voor veel van de actievoerders. De activisten werden vervolgd voor  «vandalisme, vernietiging van goederen, bendevorming, slagen en verwondingen». De advocaat van de burgerlijke partijen verklaarde zich tevreden met de uitspraak.

Naast de elf aangeklaagden hadden ook 91 andere personen gevraagd te worden aangeklaagd, uit solidariteit. De rechtbank weigerde hen te horen, weigerde ook experten te horen en besloot de videobeelden van de actie niet te bekijken, wat de aangeklaagden deed beslissen de zitting te verlaten. Vermits ze ook ditmaal verstek lieten gaan, om dezelfde redenen, zal er nog een nieuwe zitting moeten plaatsvinden. Het laatste woord is dus nog niet gevallen in deze zaak, maar de rechter heeft al duidelijk gemaakt er met de grove borstel te willen doorgaan, en volledig abstractie te willen maken van de context. Zo is er bijvoorbeeld het negatieve advies over deze proeven in open lucht van drie experten van de Raad voor Bioveiligheid. Zij wijzen op de afwezigheid van wetenschappelijke relevantie en de risico's voor het leefmilieu.

Nog straffer: de rechtbank van Gent was in augustus 2012 van oordeel dat de toestemming die aan deze proeven was gegeven illegaal was, omdat de bevoegde ministers niet hadden gemotiveerd waarom ze geen rekening hielden met zowel de tegenstand tegen de proeven bij een breder publiek als met de aanbevelingen van de Raad voor Bioveiligheid. Het is geconfronteerd met deze zaken dat het FLM haar actie van burgerlijke ongehoorzaamheid hield. En gelijk hadden ze! 

Zulke acties zijn gerechtvaardigd omdat het totaal onaanvaardbaar is dat een technologie zoals genetisch gemanipuleerde planten wordt opgelegd aan de samenleving zonder dat er een echt democratisch debat over is geweest. De rechtbank nam het argument van de aanklagers over dat je niet op zo'n manier mag optreden tegen een «wetenschappelijk experiment». Daarbij wordt vergeten te zeggen dat universitaire onderzoeksteams meer en meer afhangen van onderzoekscontracten die met privébedrijven worden afgesloten. Ook wordt vergeten dat de  multinationale bedrijven uit de biotechsector over enorme middelen beschikken. Op het einde van de rit blijkt «de wetenschap» dan ook enkel maar als schaamlapje te hebben gediend voor een heuse machtsgreep ten voordele van grote bedrijven die enkel in winst geïnteresseerd zijn. Dat is het echte schandaal: ggo's hebben als enig en echt nut de winnsten van deze bedrijven nog te vergroten, door hun controle over de mondiale landbouw te versterken. Voor de rest heeft nog nooit iemand kunnen bewijzen dat ze ook maar enige meerwaarde hebben vanuit het oogpunt van de samenleving in haar geheel. Daarentegen zijn er wel heel wat wetenschappelijke studies die het gevaar ervan aantonen, vooral wat betreft het risico voor de biodiversiteit.

Het is hiermee, met al dat legaal geweld van multinationals als Monsanto, Bayer, Syngenta en tutti quanti, dat de rechtbank van Dendermonde totaal geen rekening wou houden. In die zin is dit vonnis dan ook een puur en stuitend voorbeeld van klassejustitie dat er enkel op gericht is het sociaal en ecologisch verzet tegen de dictatuur van het kapitaal te fnuiken.

Meer info over de acties van het Field Liberation Movement en het proces vind je op de website van het FLM. 

Naar boven