Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Oprichtingsverklaring van het Volksfront (Front Populaire) in België PDF Print Email
Geschreven door Coördinatie Front populaire - België op zaterdag, 30 maart 2013
Tunesië kent momenteel een diepe politieke en sociaal-economische crisis. Het Tunesische volk heeft doorheen haar patriotistische, democratische en sociale krachten, een revolutionair proces opgestart dat er al in gelukt is om de despoot te verjagen, maar nog niet om de machine van de dictatuur te breken. Het komt er op aan om de strijd voort te zetten om de echte doelstellingen van de revolutie te bereiken: werk, vrijheid en waardigheid.

In deze strijd is de eenheid van alle revolutionaire, patriotistische, democratische en progressieve krachten onontbeerlijk (politieke partijen, bewegingen, onafhankelijke personaliteiten, burgers). De samenwerking van al deze krachten in het Volksfront vertegenwoordigt een geloofwaardig politiek alternatief tegenover de stromingen met een conservatief sociaal-economisch programma of een reactionaire en antidemocratische ideologie.

Deze stromingen willen de keuze van het Tunesische volk beperken tot een valse keuze tussen "twee polen", waarvan de ene zich in een religieuze mantel hult en de andere in een pseudo-modernistische. In de realiteit staan beide polen voor hetzelfde economische beleid: loyauteit tegenover de financiële markten (IMF, Wereldbank, WHO, enz.) en bepaalde buitenlandsee machten.

Verschillende composanten van het Volksfront in België, vertegenwoordigd door partijen en onafhankelijken, in Brussel bijeen op zondag 24 maart:

• kondigen de oprichting aan van een coördinatie van het Volksfront in België op basis van haar platform en haar politieke beginselverklaring.

• roepen alle Tunesische patriotistische, democratische en progressieve krachten en burgers op om het Volkfront te vervoegen, te ondersteunen en deel te nemen aan haar strijd.

• roepen op om het revolutionair proces in Tunesië verder te zetten.

Onze actie wordt bepaald door een programma ten dienste van het volk, om de verzuchtingen naar vrijheid, democratie en sociale rechtvaardigheid te verwezenlijken.

Laat ons alle democratische, patriotistische en progressieve krachten mobiliseren rond het Volksfront en de waarden van de revolutie.

Hulde aan de martelaren van de revolutie!

Leve de revolutionaire strijd van het Tunesische volk! 

Naar boven