Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Biografieën
Wie was... Hegel
Geschreven door Rob Gerretsen op 1-01-2007
Op 14 januari 1858 schreef Karl Marx in een brief aan Friedrich Engels: "Bij de methode van werken heb ik er veel aan gehad dat ik stom toevallig (...) Hegels Logika weer heb doorgebladerd." En hij vervolgt dat hij tezijnertijd graag eens "het rationele van de methode, die Hegel ontdekt, maar tegelijkertijd gemystificeerd heeft" voor gewone mensen in een boek zou willen uitleggen. Lees verder
Wie was... Malcolm X
Geschreven door Jurryt, lid Rebel-Amsterdam op 1-01-2007
Toen Malcolm X in 1965 werd vermoord zagen de Amerikaanse autoriteiten hem als de gevaarlijkste 'loslopende neger'. Hij was gaan inzien dat alleen een revolutionaire coalitie van alle onderdrukten het aanzien van Amerika definitief kon veranderen. Ook onder blanken wonnen zijn ideeën aan populariteit. Met de opkomst van de militante rapmuziek lijkt hij een postume herkansing te krijgen. Lees verder
[Livio Maitan 1923-2004]: Een leven dat geleefd is
Geschreven door Jan-Willem Stutje op 1-01-2007
Op 16 september stierf Livio Maitan, 81 jaar oud. Maitan was sinds haar oprichting in het begin van de jaren negentig een vooraanstaand lid van het Italiaanse Rifondazione en een aanvoerder van de revolutionair marxistische stroming rond het blad Bandiera Rossa. Hij gold als de leermeester van verschillende generaties militanten binnen en buiten de Vierde Internationale. Lees verder
Stalin door de ogen van Lenin
Geschreven door Eric Toussaint op 1-01-2007
Vijftig jaar geleden stierf dus Stalin, een man die verantwoordelijk mag geacht worden voor de slachtpartij tegen zowat heel het oorspronkelijk kader van bolsjevistische partij. Heel de ploeg van Lenin uit 1917 werd via listen en schijnprocessen uitgemoord door de nieuwe machthebbers: een laag van bureaucraten wiens persoonlijke voordelen de bovenhand haalden na de dood van Lenin. Lees verder
Bij de dood van Edward Said. Intellectueel, activist, mens
Geschreven door Paul Mepschen op 1-01-2007
Drie jaar geleden ging een foto van professor Edward Saïd, de auteur van het monumentale, invloedrijke Oriëntalisme, de hele wereld over. Op de foto gooide Said, op bezoek in Zuid-Libanon, een steen de grens met Israël over. Tegenstanders van de literatuurwetenschapper, begenadigd pianist en muziekcriticus schreeuwden moord en brand. Hoe erudiet, oprecht en genuanceerd ook, een Palestijn blijft altijd een Palestijn. Lees verder
Wie was Che Guevara?
Geschreven door Jan Ploem op 1-01-2007
Het is bijzonder moeilijk vandaag omtrent een icoon van de jaren ’60 te praten. Zeker als die icoon gerecupereerd wordt voor alerhande commerciële doeleinden, al was het maar t-shirts, posters, een schoon fotooke. Ook door  maostalinisten vanhet zevenste knoopsgat die Ché trachten als embleem te gebruiken voor de andersglobalistische beweging. Terwijl hun erfenis en hun politieke stellingname [...] Lees verder
Rosa Luxemburg: revolutionaire en theoretica van het marxisme
Geschreven door François Vercammen op 1-01-2007
Rosa Luxemburg is één van de briljantste theoretici in het marxisme. En als dusdanig één van de weinige vrouwelijke militanten die algemene erkenning genoot in een Tweede Internationale waar het patriarchaal gedrag nog hoogtij vierde. Lees verder
Pierre Le Grève
Geschreven door Georges Dobbeleer op 1-01-2007
Aan de zijde van Ernest Mandel was hij sinds de jaren ’30 actief op politiek, syndicaal en vooral internationaal vlak. Al heel vroeg brak hij met zijn burgerlijke familie. In 1934 vatte hij zijn studies filosofie aan in Brussel en werd hij actief bij de socialistische studenten, die later fusioneerden met de communistische studenten. Al snel zette hij zich af van de draai naar rechts van [...] Lees verder
Wie was... Ernst Bloch. Filosoof van de hoop
Geschreven door Rob Gerretsen op 1-01-2007
Ernst Bloch is filosoof van de hoop. Niet zomaar van de hoop, niet van een bedrogen, een valse hoop, maar van de 'begrepen hoop'. In deze tijd van wanhoop, desillusies en verloren dromen, van postmodernisme, neo-liberalisme en het "einde van de geschiedenis", is zijn denken buitengewoon actueel. Lees verder
De stipmomenten van Jan Debrouwere
Geschreven door Jan Ploem op 20-06-2002
Vorig najaar verscheen het vierde boek van de hand van Jan Debrouwere, één van de 'figuren' van de naoorlogse KP in dit land. Van 1952 tot 1989 was hij ondermeer persdirecteur, partijbestuurder bij de Antwerpse federatie van de KP en internationaal partijsecretaris. Wie in dit boek op zoek gaat naar een analyse van de geschiedenis van deze politieke component van de arbeidersbeweging -die de KP toch was- komt er bedrogen uit. Lees verder