Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Theorie
Kapitalisme of rechtvaardigheid?
Geschreven door Michel Husson op 17-11-2011
Voor sommigen is kapitalisme niets meer dan het privé bezit van de productiemiddelen. Sociale bewegingen zouden zich vooral moeten richten op strijd tegen het neoliberalisme, tegen het principe dat alles aan de markt overgelaten moet worden, of tegen productivisme, de race om alsmaar meer, ongeacht de sociale noden. Hoe zie jij de verhouding hiertussen? Lees verder
Het bezwaarde ecologische erfgoed van Trotski
Geschreven door Daniel Tanuro op 18-09-2010

Al meer dan twintig jaar vragen de revolutionaire marxisten zich af of hun mislukt rendez-vous met de ecologie in de periode 1960-90 aan Marx en Engels moet worden verweten. En indien die vraag bevestigend luidt, in welke mate dan wel? Er werden honderden bladzijden over deze vraag volgeschreven. Hoewel de stelling van J.B. Foster, die in Marx een ecologisch luik [...] Lees verder

Groene industrie, duurzaamheid en socialistische alternatieven
Geschreven door M. Lievens op 31-12-2006
De discussie over ecologische alternatieven is lange tijd bij veel linkse stromingen, gedurende een zekere tijd ook de onze, een arme discussie geweest. Velen ter linkerzijde bleven het ecologisch probleem zien als een bijproduct van het kapitalisme, een systeem gebaseerd op private eigendomsverhoudingen en winststreven. Hun gebrekkige analyse en oplossing voor het probleem in kwestie [...] Lees verder
Décroissance en het zuiden
Geschreven door Daniel Tanuro op 29-08-2006
In een reactie op ons artikel 'De drogredenen van Serge Latouch' (zie Rood nr. 22) schreef een lezeres dat we van slechte wil waren toen we meenden dat Latouche een kritiek formuleert op het ontwikkelingsbegrip als zodanig, terwijl hij enkel de imperialistische politiek van ontwikkelingshulp zou bekritiseren. Van dat laatste is echter niets aan. De citaten die we aanhaalden getuigen daarvan. Dit [...] Lees verder
De drogredenen van Serge Latouche
Geschreven door Daniel Tanuro op 10-05-2006
De kapitalistische groei is een aanval op de biosfeer. Dikwijls wordt het productivisme in de praktijk bekampt en in vraag gesteld. We kunnen die acties ondersteunen, maar niet de theorieën van de negatieve groei. Die theorieën zijn heel verdacht. Lees verder
Specisme en humanisme
Geschreven door Pips Patroons op 9-03-2005

De term specisme is gevormd naar analogie met de term sexisme. Een soort (species) is een groep van levende wezens die onder elkaar vruchtbare nakomelingen hebben. De specisten verwerpen het reële, ‘essentialistische’ bestaan van de soorten, waarbij ze zich beroepen op Darwin die weigerde om de soort (“een merendeels kunstmatige combinatie [...] Lees verder