Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Debat
Een misbegrepen internationalisme? Brazilië : oppositie binnen de PT of bouwen aan de PSOL ?
Geschreven door Joaquim Soriano & Jan Malewski op 2-05-2006
Dit jaar vinden er opnieuw presidentsverkiezingen plaats in Brazilië. Het beleid van de regering Lula blijft de Braziliaanse linkerzijde verdelen. Ook de Braziliaanse afdeling van de Vierde Internationale splitste in twee. Enerzijds is er de DS (Socialistische Democratie), een organisatie die mee de PT (Arbeiderspartij) uitbouwde, binnen die partij actief is en vooral sterk staat in Porto Alegre en Rio Grande do Sul. Lees verder
Grenzen aan de vrije meningsuiting?
Geschreven door M. Lievens & Ataulfo Riera op 22-03-2006
Een stommiteit was het, de publicatie van de welbekende cartoons van Mohammed in een Deense krant. De deining ging tot het verste puntje van Indonesië. Een fundamenteler debat dringt zich echter op naar aanleiding van pogingen - ook en vooral vanuit de linkerzijde - om dit racisme te bestrijden via de beperking van de vrijheid van meningsuiting. Binnen progressieve kringen gaan stemmen op om [...] Lees verder
Europees radicaal links en de verkiezingen
Geschreven door Alex Callinicos - François Sabado op 2-02-2006
Naar aanleiding van de strijd tegen het generatiepact werd in België hier en daar de noodzaak geopperd van een nieuwe partij ter linkerzijde, die de belangen van de werkende mensen echt verdedigt. Dit is geen geïsoleerd debat in de Europese context. In nagenoeg alle West-Europese landen ontstonden de laatste jaren nieuwe linkse formaties, als gevolg van de sociaal-liberale politiek van de sociaal-democratische [...] Lees verder
Antonio Negri en de Europese Grondwet
Geschreven door Antonio Negri & Salvatore Cannavò: op 27-09-2005
In de Franse krant Libération van 13 mei pleitte Antonio Negri ervoor de Europese Grondwet goed te keuren. De Italiaan, 71 jaar oud, is een belangrijke antikapitalistische filosoof en een sleutelfiguur in de andersglobaliserings-beweging. Hij leverde de inspiratie voor de Italiaanse 'Disobidienti' tijdens de betogingen tegen de G8 in Genua, en schreef samen met de Amerikaan Michael Hardt 'Empire' in 2000 en 'De Menigte' in 2004. Lees verder
Een statuut voor precaire werkers?
Geschreven door Evelyne Perrin, André Henry & M. Lievens op 1-06-2005
Steeds meer - vaak jonge - mensen werken onder precaire voorwaarden, met een interimcontract of een contract van bepaalde duur. Lange tijd bleven zij een marginale positie bekleden in de georganiseerde arbeidersbeweging. Sinds enkele jaren beginnen ze zichzelf te organiseren, en konden we een aantal voorbeeldige strijdbewegingen optekenen, zoals de stakingen bij MacDonald en FNAC in Parijs. Lees verder
Debat: Handel lokaal, denk lokaal of lokaal en globaal denken en handelen?
Geschreven door Roger Jacobs & David Dessers op 27-01-2005
Het boekje "Verzet als scheppende kracht" dat in 2003 verscheen als tweede boek in de Ya Basta-reeks, blijft discussie losmaken. Auteur Miguel Benasayag vindt dat andersglobalisten vooral energie moeten steken in kleinschalige projecten aan de basis. Een veelheid aan dergelijke initiatieven zal de legitimiteit van het kapitalisme aantasten. Roger Jacobs neemt de verdediging op van Benasyag. Lees verder
Debat: moet de economie inkrimpen?
Geschreven door Stéphane Heinrich & Stéphanie Treillet op 4-01-2005
Tegenover de ecologische en sociale crisis die de industrialisering teweegbrengt zoweel in het Noorden als in het Zuiden ontstaan er debatten, ondermeer in de andersglobaliseringsbeweging, over de notie "duurzame economische inkrimping". Voor sommigen gaat het om een pertinente kritiek op de logica van steeds meer economische groei. Voor anderen betekent het een verwerping van de idee van verdere ontwikkeling zelf. Lees verder
Het ‘Empire’-debat - Een kritische benadering van Tony Negri en Michael Hardt
Geschreven door M. Lievens op 25-09-2002
‘Empire’, het recente boek van Toni Negri en Michael Hardt is een fascinerend, maar niet onproblematisch werk. Het is optimistisch en synthetisch, en biedt in zekere zin een nieuw ‘groot verhaal’, zo nodig voor elk politiek project. Het boek ontlokte een stevig debat in de Angelsaksische wereld en Italië - en op het jongerenkamp van de Vierde Internationale. Lees verder