Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Openbare dienst
Democratie tekort: 13 september actie bij de extra gemeenteraad in Sint-Niklaas
Geschreven door SAP op 11-09-2013
ACOD en ACV-Openbare diensten roepen alle democratische krachten op om op vrijdag 13 september 2013 in Sint-Niklaas bijeen te komen om 18 uur op e Grote Markt, onder het motto: “Democratie tekort” en “Stop de uitverkoop van onze openbare dienstverlening.” Lees verder
NMBS: onderaanneming maakt de publieke sector kapot
Geschreven door Fred Guldentops op 2-05-2013
Sinds 2008 besteedt de directie “Stations” van de NMBS-Holding de schoonmaak van de grote Brusselse stations uit aan de firma GOM. Deze besteedde dit op haar beurt uit aan een andere firma, Local Cleaning. Aan de onderkant van de piramide moesten de schoonmakers 7 dagen op 7 werken, zonder rust van 22u ‘s avonds tot 6u ‘s morgens. Lees verder
Federaal openbaar ambt: ACOD zegt nee tegen besparingen Bogaert
Geschreven door Jef Van der Elst op 29-03-2013
Op donderdag 28 maart 2013 kwam het zogenaamde Comité van de Federale Ondersectoren bij elkaar. Het gaat daarbij om de federale koepel van de socialistische overheidsvakbond ACOD. Het was een belangrijke vergadering, want de afgevaardigden van de diverse ACOD-onderdelen bij het federaal openbaar ambt dienden zich uit [...] Lees verder
Europese actie tegen de privatisering en commercialisering van de gezondheidszorg
Geschreven door Bruno De Wit op 15-03-2013
Donderdag 14 maart vond voor de Europese vakbondsbetoging een opgemerkte actie plaats van gezondheidswerkers vanuit heel Europa. De oproep kwam van het Belgisch platform gezondheid-solidariteit en van het Europese netwerk tegen privatisering en commercialisering van de gezondheidszorg en voor sociale bescherming. Lees verder
Federaal openbaar ambt op straat. 12000 betogers laten hun stem horen: “Hendrik Bogaert: niet met ons!”
Geschreven door Jef Van der Elst op 7-02-2013
Hendrik Bogaert (CD&V) – naast ondernemer ook federaal staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, Modernisering en Openbare Diensten – is een man die blijkbaar graag in de belangstelling staat.  Er gaat geen week voorbij of de politicus-in-bijberoep roept de pers bij elkaar voor nog maar eens een ingrijpend initiatief [...] Lees verder
Halt aan de besparingen bij De Lijn: betoog mee voor degelijk en kwaliteitsvol openbaar vervoer!
Geschreven door Luc Vervoort (ACOD-TBM), Freddy De Wilder (ACV Openbare Diensten), Els Madereel (ACLVB) op 22-11-2012
Het aanbod van tram en bus in de provincie Antwerpen wijzigde grondig in september (In Mechelen sinds 15 augustus).

De gewijzigde dienstregeling in de provincie Antwerpen wordt door een [...] Lees verder

Personeel van FOD Financiën zegt 'NEEN!' tegen de dictatuur van het management
Geschreven door Paul Van Pelt op 11-10-2012
Bij de vorming van de regering Di Rupo I werd in het regeerakkoord onder meer vastgelegd dat er beheersovereenkomsten zouden worden afgesloten tussen de bevoegde minister enerzijds en het management van de verschillende federale overheidsdiensten anderzijds. Slechts weinigen struikelden over die passage. Lees verder
Samen het sein op rood zetten tegen het regeerakkoord
Geschreven door correspondent bij de NMBS op 23-12-2011
De 24-urenstaking bij de spoorwegen was een succes. In de Centrale Werkplaats Mechelen kwamen slechts een 30-tal van de ruim 1300 werknemers opdagen, hoofdzakelijk kaderleden, . In de uren en dagen voorafgaand aan de staking stelde de regeringscoalitie alles in het werk om verdeeldheid te zaaien. Lees verder
Waarom op 22 december staken
Geschreven door Henk Termote, David Baele op 21-12-2011
De algemene staking van het gemeenschappelijk vakbondsfront in de openbare sector van 22 december ter verdediging van de pensioenrechten wordt door sommige werknemers gezien als een ineffectief verzet tegen een noodzakelijk euvel. Lees verder
Pensioenen: vlucht voorwaarts van “Quickie” steekt vuur aan de lont
Geschreven door Peter Veltmans op 21-12-2011
Woensdag 14 december stelde het overkoepelende gemeenschappelijk vakbondsfront van ABVV, ACV en ACLVB een eisenbundel op, gericht naar de nieuwe federale regering en de werkgevers. Tegelijkertijd werd een stakingsaanzegging ingediend, die uiterlijk op maandag 30 januari 2012 tot stakingen kan leiden als aan deze eisen niet wordt tegemoet gekomen. Lees verder