Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Binnenland
Een kentering aan de basis - Antwerpen en de komende gemeenteraadsverkiezingen
Geschreven door Peter Veltmans op 26-10-2005
Sinds de vorming van de Antwerpse monstercoalitie in 1994 is er in feite niks wezenlijks veranderd aan de onderliggende oorzaken van de grootstedelijke sociale crisis. De stad blijft geconfronteerd met een enorme schuld annex de daarbijhorende intrestlasten. Bijgevolg beschikt de stad nauwelijks over enige financiële ruimte om een eigen beleid mee te voeren. Lees verder
Het einde van het 'sociaal-liberalisme'. Bilan van twee jaar paars
Geschreven door David Dessers op 6-10-2005
De paarse regering van liberalen en sociaal-democraten is ruim halfweg. Hoewel paars formeel over een comfortabele meerderheid beschikt in het federale parlement, is het voortbestaan van deze regering méér dan ooit onzeker. Dat heeft alles te maken met de toenemende budgettaire perikelen en de moeilijke zoektocht naar een consensus over de hervorming van de sociale zekerheid en het loopbaaneinde. Lees verder
De dissident
Geschreven door Thierry Tillier op 5-09-2005
De schilder Vlady stierf in zijn atelier in Cuernavaca (Mexico) op vrijdag 22 juli, op 85-jarige leeftijd. Als zoon van de schrijver Victor Serge en van de revoluties van de vorige eeuw wordt Vladimir Kibaltchich - zijn echte naam - beschouwd als één van de grootste Mexicaanse kunstenaars van na de oorlog. Zijn leven en werk getuigen van een steeds dissident bewustzijn, naar het beeld van zijn [...] Lees verder
Over Brussel-Halle-Vilvoorde... en de multiculturele samenleving
Geschreven door David Dessers op 22-06-2005
Het politieke debat in België werd de afgelopen maanden volledig gedomineerd door probleem 177: de split-sing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Méér nog, het feit dat de federale regering na weken onderhandelen de handdoek in ring gooide, leidde bij zowat alle Vlaamse partijen tot een verkrampte crisissfeer. David Dessers schetst de achtergrond van de kwestie. Lees verder
Publiek-Private Samenwerking of Pak de Poen Show?
Geschreven door Herman Michiel op 21-06-2005
Op 18 oktober 2004 keurde de Leuvense gemeenteraad de motie "Water voor iedereen" goed, een initiatief in het kader van de 11.11.11-campagne tegen de GATS, waarbij gemeenten zich konden uitspreken tegen de liberalisering van de watervoorziening in de eigen gemeente en van diensten in het Zuiden. Wie echter meent dat hieruit een fundamentele stedelijke bekommernis blijkt om de openbare dienstverlening [...] Lees verder
Bomspotting XL : Het is vijf voor twaalf!
Geschreven door Fréderic L. op 11-04-2005
Op 16 april komt de nieuwe bomspotting er aan. Op die dag trachten meer dan duizend vredesactivisten kernwapens voor de rechtbank te brengen. Dit jaar mogen we rekenen op een extra grote actie, Bomspotting XL, als afsluiter van een heus actiejaar. Al eerder berichtten we uitvoerig over deze campagne. Voor een babbel over XL gingen we toch nog eens langs bij Fabien van het Forum voor Vredesactie. [...] Lees verder
Brand in de ‘Mezen’ - Bittere pil voor de slachtoffers
Geschreven door Sébastien Brulez op 7-04-2005
Op 20 februari 2003 werd in de Allée des Oiseaux in Bergen, de stad van Elio Di Rupo, een flatgebouw met sociale woningen door vlammen verwoest. De brand in de 'mezentoren' veroorzaakte de dood van zeven mensen en liet een zestigal families achter in totale wanhoop. Twee jaar later voert een comité van slachtoffers nog steeds strijd om ervoor te zorgen [...] Lees verder
Antwerpse actiegroep Basta legt gemeentebestuur het vuur aan de schenen
Geschreven door Jan Verbruggen op 2-02-2005
Tegen het veiligheidsplan van schepen Grootjans in Antwerpen werd de actiegroep Basta opgericht. Een echte luis in de pels van het gemeentebestuur, zo blijkt. Lees verder
Antwerpen: Actiegroep Basta wint aanhang
Geschreven door Jan Verbruggen op 31-01-2005
n vroegere artikels berichtten we reeds over de acties tegen het Veiligheidsplan in Antwerpen. In het kader van dat plan trekken er momenteel patrouilles van de politie en de Dienst Vreemdelingenzaken door Antwerpse "risicowijken". Ze controleren er huis na huis de woonomstandigheden en het verblijfsstatuut van de bewoners. Een brug te ver, zo vonden een aantal Antwerpse sociale bewegingen. Lees verder
Plan Grootjans opent mensenjacht in Antwerpen
Geschreven door David Dessers op 26-01-2005
Op maandag 29 november keurde de Antwerpse gemeenteraad, meerderheid tegen oppositie, het 'Stadsplan Veilig' goed, inmiddels ook wel gekend als het 'Plan Grootjans'. Dit plan houdt ondermeer in dat er vanaf januari patrouilles door Antwerpse 'risicowijken' zullen trekken, vergezeld van de Dienst Vreemdelingenzaken om er huis na huis de woonomstandigheden, [...] Lees verder