Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Theorie
Antikapitalistische Lenteschool in Namen: een foto-reportage
Geschreven door SAP-Web op 21-03-2011

In het weekend van 11, 12 en 13 maart organiseerde de Vorming Leon Lesoil een Antikapitalistische Lenteschool. Bijna 70 leden en sympathisanten van de SAP-LCR namen deel aan het vormingsweekend. Inhoudelijk stevig gevuld, maar ook met tijd voor het nodige amusement, en dat alles in een vriendschappelijke sfeer. Het weekend startte met een feministische vorming gegeven [...] Lees verder

Brochure: “Marktfundamentalisme, de neoliberale mythen ontmaskerd”
Geschreven door SAP-Web op 14-03-2011

Ondanks de diepe sociale en economische crisis van het kapitalisme, houden marktfundamentalisten nog steeds vast aan een heleboel mythen over de vrije markt en het kapitalisme: mythen die elke marxist, andersglobalist en syndicalist zou moeten kunnen weerleggen. Onze vriend Roger Liekens, al bijna 30 jaar actief in de strijd tegen het kapitalisme schreef [...] Lees verder

Hervormingen en revolutie vandaag. De strategische puzzel.
Geschreven door Jet Menist op 8-03-2011

Matthias Lievens, Socialisme en democratie in de 21ste eeuw. Gent: Socialisme 21, 2010. 269 pp. 

Tussen 1945 en 1979 werd het kapitalisme omvergeworpen in aanzienlijke delen van de planeet. Naast bureaucratische tyraniën leverde dit ook beloftevolle experimenten [...] Lees verder

Het neoliberale succesverhaal
Geschreven door Alex De Jong op 24-11-2010

Onderstaand artikel werd geschreven voor Grenzeloos, het tijdschrift van onze Nederlandse zusterorganisatie SAP. We publiceren het hier omdat het een mooi overzicht geeft van de neoliberale ideologie.

Rond 2008, 2009 stond de wereldeconomie aan de rand van de afgrond: volgens de Financial Times was ‘de wereld van de afgelopen drie decennia verdwenen’. Lees verder

Vragen over ‘queer’
Geschreven door Peter Drucker op 2-09-2010

Sinds haar geboorte in de Verenigde Staten van de jaren negentig heeft een stroming van zogenaamd ‘queer’ activisme zich ook over Europa verspreid. Queer gaat in tegen de dominante trend van een naar rechts verschuiven van de homo-lesbo- en transgender beweging. Queer benadrukt zichtbaarheid, verschil, directe actie, de weigering om in de mainstream te assimileren, [...] Lees verder

Nieuwe uitgave van Het Kapitaal (deel 1) van Karl Marx
Geschreven door Maina van der Zwan en SAP-Web op 28-08-2010

Deel 1 van Marx’ driedelige opuswerk is een wetenschappelijke studie naar de kapitalistische productiewijze, de burgerlijke maatschappij en de klassestrijd. De heldere uiteenzetting begint met de basiseenheid, de koopwaar, en wordt uitgewerkt tot een gedetailleerde beschouwing van de arbeidswaardeleer, de rol van het geld, het moderne fabriekssysteem en de manieren [...] Lees verder

Zomerse leestip over de crisis van het kapitalisme.
Geschreven door SAP-Web op 12-07-2010

Onze Nederlandse vrienden van SAP/Grenzeloos brachten zopas een brochure uit over de crisis. 

Je kan de brochure hier lezen Lees verder

Kracht en vermogen van het communisme
Geschreven door Daniel Bensaïd op 7-03-2010

Als eerbetuiging aan onze betreurde kameraad Daniel Bensaïd die begin 2010 overleed publiceren we, in verkorte vorm, een van zijn laatste beschouwingen: de actualiteit en de betekenis van het woord “communisme”. (SAP-Web) Lees verder

Debat: revolutionaire strategie vandaag
Geschreven door M. Lievens op 29-01-2009
Sinds een tijd is in de Vierde Internationale een interessant debat aan de gang over fundamentele strategische kwesties. Ook op het komende wereldcongres begin 2010 zal dit debat centraal staan. Aanleiding ervan was onder meer het debacle van de deelname van de Braziliaanse afdeling van de Vierde (Democracia Socialista, DS) aan de regering Lula, die fundamenteel een neoliberaal beleid blijft voeren. Lees verder
Militant zijn en leven
Geschreven door M. Lievens op 17-03-2008
Ondanks de opkomst van het andersglobalisme blijft de crisis van het politiek militantisme, die al enkele decennia woekert, voortduren. Hoe kunnen we die crisis begrijpen? Is het mensbeeld van de klassieke revolutionaire militant vandaag nog houdbaar? Wat betekent een socialistisch engagement voor je persoonlijke leven? Lees verder