Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Theorie
"Een 'blakende onwetendheid'"
Geschreven door Herman De Ley op 23-02-2008
“Hoe kleiner de kennis, hoe vlotter de pen” – de juistheid van dit gezegde hebben we dit weekend nogmaals mogen ervaren met het opiniestuk (DS, 2 feb 08), “Bericht aan weldenkend links - Waarom wij het hoofddoekenverbod verdedigen”, van de hand van Benno Barnard en Geert van Istendael, “schrijvers” .* 1. Lees verder
Neoliberalisme: een gewelddadige geschiedenis
Geschreven door Paul Mepschen op 27-11-2007
Naomi Klein's nieuwe boek, De Shock Doctrine, biedt een heldere blik op de gruwelijke geschiedenis van meer dan vier decennia neoliberale politiek. Het boek laat zien dat neoliberalisme en democratie, anders dan door neoliberalen vaak wordt betoogd, zelden of nooit hand in hand gaan. Het boek maakt zelfs duidelijk dat het tegendeel waar is: om een neoliberale shocktherapie op een samenleving los [...] Lees verder
De crisis van het Franse marxisme
Geschreven door Daniel Bensaïd op 7-09-2007
Franse marxisten en andere Franse wetenschappers hebben de afgelopen decennia ook in België en Nederland invloed gehad in de linkse beweging en in academische kringen, en die uitstraling duurt voort. Daniel Bensaid schreef een kritische beschouwing over de crisis van het Franse marxisme.[1] Lees verder
Wat is linkse herschikking?
Geschreven door M. Lievens op 6-09-2007
Al jarenlang pleit de SAP voor een ‘linkse herschikking’. We engageerden ons ook actief in een aantal pogingen om tot zo’n herschikking te komen. Maar wat bedoelen we hier eigenlijk mee? Eén ding moet duidelijk zijn. Linkse herschikking betekent niet de samenvoeging van de bestaande radicaal-linkse organisaties in een nieuwe partij. Integendeel, de totstandkoming van een nieuwe politieke [...] Lees verder
Nationalisme waarom?
Geschreven door Michael Löwy op 31-08-2007
Het hiernavolgende artikel is een enigszins ingekorte, vertaalde weergave van een bijdrage van Michael Löwy, die in de loop van 1993 in “The Socialist Register” verscheen. Hierin gaat hij met name in op de vraag waarom de laatste jaren het nationalisme in verschillende regio’s ter wereld in de lift zit. Lees verder
Darwinisme en maatschappij
Geschreven door Marijke Colle op 31-08-2007
Vele mensen hebben een dualistisch mensbeeld: “het goede” is de uitdrukking van onze hogere, geestelijke vermogens, terwijl “het slechte” te maken heeft met lagere, zogenaamde dierlijke instincten die voortdurend moeten worden onderdrukt. In onze cultuur spelen christelijke antropologische opvattingen daarbij een doorslaggevend rol. De mens draagt het kaïnsteken. Lees verder
De inheemse kwestie
Geschreven door José Carlos Mariátegui op 31-08-2007
Dit is de vertaling van een artikel dat Mariátegui stuurde naar het oprichtingscongres van de Latijns-Amerikaanse Vakcentrale. Men publiceerde de tekst in juli en augustus 1929 in het blad Amauta Lees verder
Marxisten en religie gisteren en vandaag
Geschreven door Gilbert Achcar op 8-07-2007
1. De klassieke, theoretische ('filosofische') houding van marxisme ten opzichte van religie bestaat uit drie delen welke in beginsel al gevonden kunnen worden in de 'Inleiding tot Hegels rechtsfilosofie' (1843-44) van de jonge Marx: Lees verder
Marxisme en religie - Opium van het volk?
Geschreven door Michael Löwy op 8-07-2007
De marxistische interpretatie van religie wordt meestal veel te simpel weergegeven en samengevat in de veelgehoorde uitspraak dat het 'opium voor het volk is'. In dit artikel bekritiseerd Michael Löwy deze misvatting en formuleert hij een genuanceerde kijk op marxisme en religie. Lees verder
De actualiteit van het marxisme op Radio 1
Geschreven door M. Lievens op 7-05-2007
Naar aanleiding van 1 mei interviewde Kurt Van Eeghem in ‘Het Salon’ Zohra Othman (PvdA) en Freddy De Pauw (medewerker van Rood, het tijdschrift van de SAP) over de huidige rol van het marxisme. Lees verder