Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Theorie
Brief aan het meisje met de rode vlag
Geschreven door Johny Lenaerts op 27-02-2005
Laatst bracht de postbode een blad van Duitse Alt-Achtundsechziger. Het viert zijn 35-jarig bestaan. Een vrouw blikt terug op haar verleden. Bij het artikel staat een grof-korrelige foto, zwart-wit. Een demonstratie. Een spandoek met het bekende vrouwensymbool op de achtergrond. Vooraan een jonge vrouw met een rode vlag. Lees verder
Debat: Handel lokaal, denk lokaal of lokaal en globaal denken en handelen?
Geschreven door Roger Jacobs & David Dessers op 27-01-2005
Het boekje "Verzet als scheppende kracht" dat in 2003 verscheen als tweede boek in de Ya Basta-reeks, blijft discussie losmaken. Auteur Miguel Benasayag vindt dat andersglobalisten vooral energie moeten steken in kleinschalige projecten aan de basis. Een veelheid aan dergelijke initiatieven zal de legitimiteit van het kapitalisme aantasten. Roger Jacobs neemt de verdediging op van Benasyag. Lees verder
Debat: moet de economie inkrimpen?
Geschreven door Stéphane Heinrich & Stéphanie Treillet op 4-01-2005
Tegenover de ecologische en sociale crisis die de industrialisering teweegbrengt zoweel in het Noorden als in het Zuiden ontstaan er debatten, ondermeer in de andersglobaliseringsbeweging, over de notie "duurzame economische inkrimping". Voor sommigen gaat het om een pertinente kritiek op de logica van steeds meer economische groei. Voor anderen betekent het een verwerping van de idee van verdere ontwikkeling zelf. Lees verder
Veroordeeld tot arbeid
Geschreven door Johny Lenaerts op 30-12-2004
In 1844 was Friedrich Engels 24 jaar en verbleef hij in de grauwe industriestad Manchester. Zijn vader had hem daar naartoe gestuurd om het daar gevestigde kantoor van zijn firma te leren kennen. Engels was de zoon van een fabrikant uit het Rijnland en, in 1844, reeds een overtuigd communist. Engels interesseerde zich bijzonder voor het lot en de levensomstandigheden van de arbeiders. Lees verder
Anders gaan verlangen
Geschreven door Johny Lenaerts op 7-12-2004
In een mysterieuze parabel, 'He and His Man' (Le Monde Diplomatique, juli 2004), schrijft de Zuid-Afrikaanse schrijver J.M. Coetzee (Nobelprijswinnaar 2003) over een anonieme man die Engeland doorkruist, op zoek naar 'His Man', een excentriekeling die alleen woont met zijn papegaai. Zal hij hem ooit ontmoeten, vraagt de hoofdpersoon zich af. Aan [...] Lees verder
Pasolini over de hedonistische consumptiemaatschappij
Geschreven door Johny Lenaerts op 1-10-2004
De schrijver, dichter, cineast en provocateur Pier Paolo Pasolini kwam in het prille begin van de jaren zeventig tot de conclusie dat aan de hervormingsperiode een einde gekomen was en dat de restauratie zich ingezet had. Met een haast profetische scherpzinnigheid zag hij hoe Italië de weg insloeg van 'de Hedonistische Consumptiemaatschappij', dat hij een fascisme noemde dat nog erger was dan dat van Mussolini. Lees verder
Van oude en nieuwe ketters
Geschreven door Johny Lenaerts op 4-09-2004
Het verhaal gaat, dat toen Mozes van de berg kwam, hij zijn volk verenigd vond rond een gouden beeld dat een kalf voorstelde. Het gouden kalf werd als opperste godheid aanbeden. Toen vele eeuwen later de jonge Karl Marx in het Duitse stadje Trier opgroeide, en een weinig om zich heen gekeken had, meende hij iets gelijkaardigs vast te stellen. 'Hebzucht' en 'gesjacher' hebben de mensen in hun greep, [...] Lees verder
De tijd bewonen
Geschreven door Johny Lenaerts op 10-06-2004
We leven langer, werken korter, hebben meer vrije tijd en toch hebben we het gevoel dat we opgejaagd worden. Wie de dertig gepasseerd is zal het kunnen beamen: sedert het laatste decennium van de twintigste eeuw is onze relatie tot de tijd geradicaliseerd. De snelheid heeft ons leven in bezit genomen. Het dagelijks leven, en voornamelijk het professionele [...] Lees verder
Lof van het conservatisme
Geschreven door Johny Lenaerts op 13-05-2004
In de huidige tijd bestaat één van de ergste illusies van een linkse activist erin te menen dat het kapitalistisch systeem dat hij beweert te bestrijden in wezen een conservatieve, autoritaire en patriarchale orde is. De tijd dat Kerk en Koning, samen met het Kapitaal, de belangrijkste pijlers van het systeem vormden, is al lang voorbij. Lees verder
Het discours van de haren
Geschreven door Johny Lenaerts op 20-04-2004
Politieke ontspanning... Lees verder