Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Geschiedenis
Na de lente een snel invallende winter
Geschreven door Jan Willem Stutje op 31-12-2006
Wat historici de korte twintigste eeuw noemen, begon met de Eerste Wereldoorlog en de Russische revolutie en eindigde met de val van de Oost-Europese regiems in 1989, met de Duitse hereniging en de ontbinding van de Sovjet Unie in 1991. Hoopgevend of vernieuwend waren de gebeurtenissen tussen 1989 en 1991 allerminst. Het ging om afbraak, niet om wederopbouw. Twintig jaar eerder, tijdens de Praagse [...] Lees verder
De Commune leeft nog
Geschreven door Jean-Michel Krivine op 31-12-2006
In maart 1871 -133 jaar geleden dus - kende Parijs haar Commune. Het lijkt ons tijd voor een terugblik, want, hoewel deze geschiedenis zelden in de schoolboeken verschijnt, kunnen er nog steeds lessen uit worden getrokken naar vandaag toe. Lees verder
20 jaar na de mijnwerkerstaking
Geschreven door Alan Thornett op 31-12-2006
De Britse mijnwerkersstaking van 1984/85 was de grootste confrontatie van de vakbeweging met de staat sinds de algemene staking van 1926. Waarom mislukte ze en wat kunnen socialisten eruit leren om zich te verzetten tegen het " nieuwe realisme " van de vakbondsbureaucratie? Lees verder
Tien jaar geleden, de Witte Mars
Geschreven door Daniel Tanuro op 14-11-2006
Op zondag 20 oktober 1996 stapten 300.000 mensen mee in de Witte Mars in Brussel. Ze uitten hun verontwaardiging en woede over de blunders van het Belgische gerecht, in de zaak van de verdwenen en vermoorde kinderen. Het land daverde op zijn grondvesten, één van de drie pijlers van de burgerlijke staat wankelde.  Tien jaar later blikt Daniel Tanuro terug op die periode. [...] Lees verder
De stipmomenten van Jan Debrouwere
Geschreven door Jan Ploem op 20-06-2002
Vorig najaar verscheen het vierde boek van de hand van Jan Debrouwere, één van de 'figuren' van de naoorlogse KP in dit land. Van 1952 tot 1989 was hij ondermeer persdirecteur, partijbestuurder bij de Antwerpse federatie van de KP en internationaal partijsecretaris. Wie in dit boek op zoek gaat naar een analyse van de geschiedenis van deze politieke component van de arbeidersbeweging -die de KP toch was- komt er bedrogen uit. Lees verder