Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Economie
Breken met het soberheidsbeleid: de strijd tegen de illegitieme schuld als hefboom...
Geschreven door Daniel Tanuro op 4-12-2011
Het idee dat “het systeem” onrechtvaardig en irrationeel is, is wijdverbreid, zeker sinds 2008. De werkende bevolking gelooft niet meer in de “stelling van Schmidt” (“de winsten van vandaag zijn de investeringen van morgen en de banen van overmorgen”). Maar het idee dat er spijtig genoeg geen alternatief mogelijk is in deze gemondialiseerde wereld blijft overheersen. Lees verder
Speculatie en de stijgende voedselprijzen
Geschreven door Jayati Ghosh op 1-11-2011
Een nieuw VN rapport haalt de mythe dat de stijging van voedselprijzen het gevolg is van een toegenomen vraag onderuit. Sinds de wereldwijde voedselcrisis van 2007-8 is het idee dat een van de oorzaken van de prijsstijgingen van elementaire voedingsmiddelen – in het bijzonder van graan – het gevolg is van een toenemende vraag uit landen als China en India zeer populair. Lees verder
“Follow the money”: de banken en de Europese schuldencrisis
Geschreven door David McNally op 28-10-2011
Terwijl ik me kwaad aan het maken was over het banale commentaar in de gevestigde media op de staat van de wereldeconomie, moest ik denken aan een sleutelscène in de film “All the president's men”. Twee jonge journalisten die onderzoek doen naar de inbraak in het kantoor van de Democratic Party in het Watergate Hotel krijgen van een ontevreden hoge FBI agent, met als codenaam Deep Throat, dit advies: “Follow the money. Lees verder
De rijken meer belasten? Goed zo! Maar opgepast voor zand in de ogen…
Geschreven door Ataulfo Riera op 16-10-2011

In augustus toverde de Amerikaanse multimiljonair Warren Buffet het witte konijn uit zijn goochelhoed met zijn verklaring over de noodzaak om de rijken zwaarder te belasten om het tekort op het overheidsbudget van de Verenigde Staten in te perken (1). Op 24 augustus ondertekenden 16 Franse miljardairs een oproep om meer belast te worden (2). Lees verder

We leven boven onze stand
Geschreven door Freddy De Pauw op 8-10-2011

We leven al te lang boven onze stand en het gevolg is dat de overheidsbegroting grote tekorten heeft en de staatsschuld her en der boven 100 procent van het bruto nationaal product stijgt. Er zit voor die overheid dus niets anders op dan sterk te gaan besparen en eigendommen te verkopen. De tering naar de nering zetten. Ook de superrijken moeten een steentje bijdragen [...] Lees verder

Het andere gezicht van Facebook
Geschreven door Rik Meter op 12-09-2011

Facebook is hèt succesverhaal van het internettijdperk. Marketingbureaus gebruiken het massaal om te adverteren, politici gebruiken het voor verkiezingscampagnes en activisten schijnen er hele revoluties mee te kunnen ontketenen. Maar de enorme hype rond deze netwerksite verhult een kille werkelijkheid van censuur, privacyschendingen en onderdrukking. Lees verder

Willen rijken meer belast worden?
Geschreven door Frank Slegers op 6-09-2011

In steeds meer Europese landen verschijnen in navolging van de Amerikaanse oproep van Warren Buffet plechtige oproepen van de superrijken om meer belastingen te mogen betalen. Zo willen zij hun stentje bijdragen tot het oplossen van de lopende crisis van de overheidsfinanciën. Dergelijke oproepen verschenen met de nodige mediafanfare in Frankrijk, Italië, België [...] Lees verder

Rating bureaus: Tripel 000 ... en idem voor IMF
Geschreven door Freddy De Pauw op 6-09-2011

Wat is er nodig om in het oog springend mondiaal bedrog te ontmaskeren? Of liever, vanwaar de mondiale weigering om dat bedrog aan de kaak te stellen en de wil om het te ondergaan? Zowel de beruchte rating bureaus als het Internationaal Muntfonds (IMF) slaan voortdurend – vaak opzettelijk - de bal mis en schrijven recepten voor die niet werken. Lees verder

De fasen van de crisis en de fasen van verzet
Geschreven door Willem Bos op 20-08-2011

De wereldwijde crisis die in 2007 begon met de instorting van de ‘subprime’-hypotheekmarkt in de VS doorloopt verschillende fasen, waarin hij steeds andere gedaanten aanneemt. Schematisch ziet dat er zo uit: Lees verder

Overheidsschuld en overheidsdeficit in België. “Alles is onder controle”. Echt?
Geschreven door Olivier Bonfond op 2-05-2011

Sommige economisten, met veel geestdrift aangehaald door onze politici, beweren dat België zich vandaag in een veel betere toestand bevindt dan de zwakste Europese landen zoals Ierland, Griekenland, Ijsland of Portugal. Ons land zou gevrijwaard blijven van speculatieve aanvallen op haar overheidsschuld. Is dat wel zo zeker? Lees verder