Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Eco-logisch
Kernenergie is geen oplossing voor de klimaatswijziging
Geschreven door M. Lievens op 17-10-2007
De roomsblauwe partijen die proberen een regering te vormen, staan met getrokken messen tegenover mekaar als het over communautaire kwesties gaat. Er bestaat over veel nochtans eensgezindheid. Onder andere over de noodzaak om het neoliberale beleid nog te verscherpen, en ook… over het in vraag stellen van de uitstap uit kernenergie. De beslissing om komaf te maken met kernenergie was één van [...] Lees verder
De SAP en de klimaatmanifestatie van 8 december
Geschreven door SAP-web op 9-10-2007
Op zaterdag 8 december vindt de allereerste klimaatmanifestatie in België plaats. Inmiddels heeft die actie de steun van de twee vakbonden en een heleboel sociale bewegingen, actiegroepen en ngo’s. Het was Socialisme Zonder Grenzen, de internationale solidariteitswerking verbonden met de SAP, die het initiatief nam voor deze betoging. Hoe ging dat in zijn werk? Lees verder
De noodzaak van eco-socialisme
Geschreven door Joel Kovel op 2-08-2007
Sinds jachtgezelschappen in het Paleolithicum voor het eerst diersoorten uitroeiden wordt Homo Sapiens geconfronteerd met de gevolgen van haar ingrijpen in de natuur. Maar pas sinds de jaren zeventig worden die gevolgen gezien als een grote ecologische crisis die het voortbestaan van de soort zelf in gevaar kan brengen. In die dagen werd de moderne milieubeweging geboren, een beweging die [...] Lees verder
De G8 gijzelt het klimaat
Geschreven door Daniel Tanuro op 30-07-2007
De klimaatboef G.W. Bush (inmiddels gemeenzaam "Global Warming Bush" genoemd) doet er alles aan om een nieuw en verregaander klimaatverdrag na Kyoto op een dood spoor te zetten. Tegenover de machtige landen die zonder uitzondering hun eigen belangen laten primeren op het klimaat, is een brede en mondiale mobilisatie meer dan ooit noodzakelijk. Lees verder
Naar een grote klimaatactiedag op 8 december
Geschreven door David Dessers op 18-07-2007
Twee maanden geleden lanceerden 23 vertegenwoordigers van allerhande sociale bewegingen uit ons land de oproep 'Klimaat en sociale rechtvaardigheid' (www.klimaatoproep.be). De zoveelste oproep om werk te maken van een snelle aanpak van het klimaatprobleem? Ja en neen. Ja, want de 23 roepen inderdaad op voor een doeltreffende en drastische aanpak van het probleem en eigenlijk kan dat nooit genoeg gebeuren. Lees verder
Technologische mythes en werkelijkheid
Geschreven door Daniel Tanuro op 8-07-2007
Af en toe melden de media ingewikkelde projecten als het in omloop brengen van reuzenspiegels om zonnestraling gedeeltelijk te weerkaatsen, of het genetisch manipuleren van bacteriën in de koeienpens om de uitstoot van methaangas te beperken. Zo houdt het idee stand dat klimaatsverandering een uiterst complexe uitdaging is waarvoor de wetenschap nog geen oplossing heeft. Lees verder
Fossiele brandstoffen, het klimaat en anti-kapitalisme
Geschreven door Daniel Tanuro op 5-07-2007
Als een dokter na bij een patiënt een longtumor ontdekt te hebben deze een sigaret zou voorschrijven, zou de arts een kwakzalver of zelfs een moordenaar genoemd worden. Een kwaad bestrijd je immers niet met nog meer van hetzelfde maar door de oorzaak er van aan te pakken. Maar waarom, vraagt de Belgische milieu-activist Daniel Tanuro zich af, wordt in de strijd tegen klimaatsverandering marktwerking [...] Lees verder
Een politieke klimaatverandering is nodig!
Geschreven door David Dessers op 23-06-2007
De poolkappen die in sneltempo afsmelten. Ganse woongebieden die onder water komen te staan. Andere gebieden die getroffen worden door extreme droogte en hitte. De opkomst van nieuwe ziektes, hongersnoden, watertekorten en oorlog. Miljoenen mensen die op de vlucht moeten slaan op zoek naar een leefbaar stukje aarde... Indien de klimaatverandering niet gestopt kan worden zouden de gevolgen [...] Lees verder
Ja aan de redding van het klimaat. Neen aan de CO2-taks
Geschreven door Daniel Tanuro op 28-02-2007
De idee voor een CO2-taks circuleert al een aantal jaar. Toch werd er tot op vandaag geen werk van gemaakt. Met het groeiende klimaatsprobleem wordt de taks nochtans vanuit verschillende hoeken terug opgerakeld: het Sternrapport over de economische impact van klimaatswijziging hecht er veel belang aan, de taks staat volledig centraal in het ecologisch pact van Hulot en bij ons rekende het Planbureau [...] Lees verder
Groene industrie, duurzaamheid en socialistische alternatieven
Geschreven door M. Lievens op 31-12-2006
De discussie over ecologische alternatieven is lange tijd bij veel linkse stromingen, gedurende een zekere tijd ook de onze, een arme discussie geweest. Velen ter linkerzijde bleven het ecologisch probleem zien als een bijproduct van het kapitalisme, een systeem gebaseerd op private eigendomsverhoudingen en winststreven. Hun gebrekkige analyse en oplossing voor het probleem in kwestie [...] Lees verder