Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Eco-logisch
Te laat voor oplossingen?
Geschreven door Ludo Segers op 10-09-2012

Peak-oil redt ons niet...

Monbiot is een gewaardeerde journalist van de Engelse kwaliteitskrant The Guardian. Lees verder

Na de flop van Rio + : “business as usual”
Geschreven door Bruno De Wit op 8-09-2012
De basistekst die op tafel lag op de milieutop in Rio De Janeiro werd  door milieuorganisaties een kolossaal falen genoemd. Na afloop waren deze organisaties zo verbolgen dat ze onderhandelde tekst gewoonweg in stukken scheurden voor het oog van de camera’s. Lees verder
Onmiddellijke sluiting van Tihange 1!
Geschreven door Leo Tubbax op 1-08-2012

Waarom wil Electrabel Tihange 1 open houden?

Het enige dat meer winst oplevert dan een kerncentrale is een afgeschreven [...] Lees verder

De Belgische regering blijft geloven in het sprookje van veilige en goedkope kernenergie
Geschreven door Friends of the Earth vzw, Climaxi vzw, Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid en ‘t Uilekot op 12-07-2012
De organisaties Friends of the Earth vzw, Climaxi vzw, ’t Uilekot en Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid vinden dat het kernkabinet de wet op de kernuitstap van 2003 uitholt door deze wet slechts ten dele in uitvoering te brengen. Lees verder
Waarom mislukte de klimaattop in Rio?
Geschreven door Martin Empson, vanuit Rio de Janeiro op 7-07-2012
De VN-conferentie voor Duurzame Ontwikkeling eindigde in een totale mislukking. De slotverklaring van de conferentie, optimistisch getiteld. De toekomst die we willen, is een kale opsomming van dooddoeners. Lees verder
Relance naar duurzaamheid: kapitalisten willen duurzaamheid van hun winsten! Beschouwingen bij enkele recente bedrijfsherstructureringen
Geschreven door Bruno De Wit op 3-07-2012
Ondanks dat regeringen wereldwijd de industrie van fossiele brandstoffen (olie, gas, steenkool) jaarlijks met meer dan 800 miljard dollar blijven subsidiëren – zonder nog de enorme ondersteuning van die andere fossiele bron (wat kernenergie is) mee te rekenen – neemt de investering in hernieuwbare energie wereldwijd [...] Lees verder
20 jaar na Rio: een planeet in crisis
Geschreven door Via Campesina op 2-06-2012

Dat is althans wat Via Campesina meent, een wereldwijde organisatie van plattelands-vrouwen en –mannen, kleine boeren, landarbeiders, inheemsen. "Hetzelfde kapitalistisch economisch model dat de klimaatchaos [...] Lees verder

Wordt de Groene Economie de nieuwe Washington-concensus?
Geschreven door Werkgroep Groene Economie* op 13-04-2012
De wereld krijgt te maken met grote risico's – zelfs een beschavingscrisis – die nog dreigen te verergeren door een nooit geziene ongelijkheid. Systemen en instellingen waar het leven en de samenleving essentieel op steunen, staan onder grote druk of dreigen in elkaar te stuiken: de voedsel- en energieproductie, klimaat en biodiversiteit, [...] Lees verder
1500 Betogers tegen kernenergie in Brussel
Geschreven door SAP-Web op 15-03-2012
Op initiatief van het samenwerkingsverband Nucléaires STOP Kernenergie betoogden ongeveer 1500 mensen in Brussel tegen kernenergie. De betoging vond plaats een jaar na de nucleaire ramp in Fukushima. Het werd een vreedzame, feestelijke en vastberaden optocht. Lees verder
Klimaatbeleid: misdadige apathie...
Geschreven door Daniel Tanuro op 3-03-2012
Er bestaat consensus over dat een temperatuurstijging van meer dan twee graden een directe impact zal hebben op mens en milieu (zo zou het tot het smelten van de ijskap op Groenland kunnen leiden). Een dergelijke temperatuurstijging zou bovendien kettingreacties veroorzaken die tot het vrijkomen van nog meer broeikasgassen leiden. Lees verder