Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Antikapitalistische Lenteschool in Namen: een foto-reportage PDF Print Email
Geschreven door SAP-Web op maandag, 21 maart 2011

In het weekend van 11, 12 en 13 maart organiseerde de Vorming Leon Lesoil een Antikapitalistische Lenteschool. Bijna 70 leden en sympathisanten van de SAP-LCR namen deel aan het vormingsweekend. Inhoudelijk stevig gevuld, maar ook met tijd voor het nodige amusement, en dat alles in een vriendschappelijke sfeer. Het weekend startte met een feministische vorming gegeven door onze kamerades Sylvia Nerina en Céline Caudron, rond het thema van de “rood-groen-roze-paarse draad” die doorheen onze activiteit loopt, over de specifieke maar onderling verbonden vormen van onderdrukking die onder het kapitalisme bestaan.

Volgende ochtend stonden de krisis van het kapitalisme, de openbare schuld en de fiscaliteit op het menu, met gedetailleerde en heldere analyse's door Henri Wilno (economist van de NPA), Johan Seynaeve (vakbondsmilitant bij ACOD-financieën), Myriam Bourgy (stafmedewerkster bij  CADTM, comité voor de kwijtschelding van de schuldenlast) en Guy Van Sinoy (eveneens militant bij ACOD-financieën)

De namiddag werd besteed aan de analyse van de explosieve coctail van het nieuwe rechtse populisme, zoals het in een ganse reeks Europese landen vorm wordt gegeven door flink rechtse of extreem-rechtse krachten. Deze organisaties voeden en surfen mee op de opgang van racisme, islamofobie en sexisme. Alex De Jong (lid van onze Nederlandse zusterorganisatie, SAP) vertelde over de gestage opgang van Geert Wilders, onze kameraad Jean Peltier had het over de gelijkenissen en verschillen tussen de hedendaagse uiterst-rechtse populisten en het “klassieke” fascisme van de jaren '30, Hamel Puissant (animator bij het CBAI en vroeger medewerker van het MRAX) vertelde meer over racisme, xenophobie en islamofobie, Nadine Plateau, veterane van het feminisme, had het over de debatten binnen de feministische beweging rond de hoofddoek. Nathalie Devillé tenslotte sprak op overtuigende wijze over de concrete discriminaties waarmee de moslimgemeenschap, en dan vooral de vrouwen afkomstig uit de immigratie, te maken krijgt.

De ontmoeting met Martin Willems en Bernadette Mussche, stijdbare vakbondsvrijgestelden die ten onrechte werden ontslagen door de vakbondsbureaucratie bij de BBTK, gaf aanleiding tot een rijke en boeiende discussie met de aanwezige syndicalisten. 

Na de inleidingen door onze kameraden Thomas Weyts en Ataulfo Riera werd de zondagochtend besteed aan de analyse van de verschillende klassieke marxistische opvattingen over de nationale kwestie en de voorstelling van de ontwerpresolutie van de SAP-LCR over de nationale kwestie in België. Deze tekst wordt momenteel bediscussieerd in de organisatie en zal op ons komend nationaal congres gestemd worden. 

Zondagnamiddag werd een hoogtepunt van de Lenteschool met de uiteenzettingen over het proces van permanente revolutie in de Arabische wereld en de Maghreb. De sprekers en spreekster verdienen een dikke pluim voor de hoge kwaliteit van hun bijdragen: Luiza Toscane (Tunesische mensenrechtenactiviste) gaf een zeer verhelderende uiteenzetting over de Tunesische Revolutie, Karim Jaouad (Marokkaanse antikapitalistische militant, lid van onze zusterorganisatie  Al-Mounadil-a) en tenslotte Freddy Mathieu (vakbondsmilitant, net terug uit Tunesië) die heel wat interessante cijfers en gegevens gaf over de sociale situatie in het land en de arbeid(st)ersstrijd die er momenteel aan de gang is.

Gelukkig was er ook tijd voor ontspanning, in het aangename kader van de Naamse Jeugdherberg “Félicien Rops”. Vrijdagavond zorgden de Vlamingen voor een aangename “Transcommunautaire, pluriculturele, multilinguistieke, intergenerationele en heterodoxe kwis”. Voor wie geen idee heeft waarover het ging: de titel werd waargemaakt. Iets om op een volgende school te herhalen… Op zaterdag zorgden onze vrienden van “Contretemps” voor een prachtig theaterstuk, “Oktobre”. Een grappige en ontroerende hommage aan het sociale verzet doorheen de eeuwen, d.m.v. teksten, muziek en poëzie. En laten we tenslotte de geïmproviseerde zangstonde niet vergeten, het moment bij uitstek om halfvergeten strijdliederen nog eens uit volle borst mee te kwelen. Slotsom: een uitstekende Antikapitalistische Lenteschool!

Alex De Jong


Henri Wilno et Guy Van Sinoy


Nadine Plateau


Nathalie Deville


Karim Jaouad


Oktobre


Luiza Toscane


Freddy Mathieu


Céline Caudron

Naar boven