Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Samen tegen de crisis! 13 juni 2010: Stem SAP-kandidaten op de PvdA+ lijsten! PDF Print Email
Geschreven door SAP op dinsdag, 18 mei 2010

De diepe sociale, economische en ecologische crisis van het kapitalistische systeem maken een verregaand antikapitalisch, radicaal democratisch en ecologisch alternatief meer dan ooit nodig.   

Het patronaat, de regeringen en traditionele partijen willen de werkende bevolking, de werklozen, migranten, vrouwen, jongeren laten opdraaien voor een crisis waarvoor zij geenszins verantwoordelijk zijn. Maar in plaats van het ook over de fundamentele maatschappelijke problemen te hebben, wil men deze verkiezingen vooral over B-H-V laten gaan...

In een ganse reeks Europese landen slagen antikapitalistische en antineoliberale partijen er in het diepe ongenoegen ook politiek en electoraal tot uitdrukking te brengen en te organiseren. In de meeste landen zijn deze partijen opgebouwd doorheen het gezamenlijk initiatief van verschillende radikaallinkse organisaties, dikwijls met een zeer verschillende geschiedenis. 

Helaas bleek het tot op heden niet mogelijk om ook in Vlaanderen tot een eengemaakt politiek alternatief links van Groen! en sp.a te komen. Ook een verregaande electorale samenwerking blijkt nog steeds onmogelijk.

Gelet op de uitzonderlijke politieke en sociale situatie, besliste de SAP daarom aan de PVDA te vragen of het mogelijk was om kandidaten van de SAP op de PVDA+ - lijsten te kunnen plaatsen, met de mogelijkheid om ook als SAP een eigen campagne te kunnen voeren. We zijn verheugd dat de PVDA positief op dit voorstel inging.

Onze kandidaten willen vooral een krachtige stem geven  aan  de verzuchting van het moment: het stoppen van de ontslagen, de nood aan honderdduizenden nieuwe jobs.  De nood aan een deftig loon, een echt menswaardige uitkering, een pensioen dat een gelukkige oude dag kan waarborgen.  Jobs om  de vele sociale noden in te vullen: goede en betaalbare huisvesting voor iedereen. Goed onderwijs en kinderopvang voor alle kinderen. Gratis gezondheidszorg voor alle mensen. Ecologische en sociale investeringen in woningisolatie, openbaar vervoer en hernieuwbare energie  om de klimaatproblematiek aan te pakken.                                                                 

Wij roepen dan ook op om op 13 juni een voorkeurstem uit te brengen op de kandidaten van de SAP en een aantal verruimingskandidaten op de lijsten van PVDA+. Een goed resultaat voor deze kandidaten kan zo niet enkel een duidelijke radicaal sociale en antikapitalistische stem uitdrukken, maar ook de vraag naar eenheid ter linkerzijde kracht bij zetten.

In Franstalig België en Brussel-Halle-Vilvoorde neemt de LCR (de SAP in Franstalig België) deel aan de verkiezingen in het kader van het Front des Gauches (FdG), een samenwerking van zes radikaal linkse organisaties en actieve onafhankelijken uit de syndicale wereld, sociale bewegingen, ...De lijst wordt gesteund door LCR (SAP in Vlaanderen), Parti Communiste, Parti Socialiste de Lutte (LSP in Vlaanderen), Parti Humaniste, Comité voor een Andere Politiek en Vélorution. Het FdG kwam ondermeer tot stand na een oproep van de LCR tot een gezamenlijke lijst van de radikale linkerzijde.

Wij blijven voorstander van zo breed mogelijke samenwerking ter linkerzijde in het verzet tegen de crisis van het kapitalisme in al zijn vormen en gedaanten. Wij pleiten voor een brede samenwerking tegen de harde besparingsronde die het patronaat en de traditionele partijen voor de werkende bevolking in petto hebben. De SAP blijft ook overtuigd van de nodzaak aan een brede, eengemaakte politieke organisatie die alle antikapitalistische organisaties en stromingen kan verenigen, en ook een electoraal alternatief probeert uit te bouwen. We roepen dan ook de ganse strijdbare linkerzijde op om na de verkiezingen opnieuw rond de tafel te zitten, en verdere initiatieven te nemen.

De geest van de Dag van Socialisten, een zeer geslaagde samenwerking van het leeuwendeel van de  consequente linkerzijde in Vlaanderen, mag niet verloren gaan! 


Onze kandidaten zijn:

Vlaanderen, Senaatslijst PVDA+

Dirk Cosyns, Gent. 12e plaats op de  PVDA+ - lijst voor de Senaat.

Waarom ik kandidaat ben:

Als lid van de SAP ijver ik reeds jaren voor het opbouwen van een politiek alternatief ter linkerzijde in Vlaanderen. Eenheidsinitiatieven met behoud van ieders eigenheid waren voor mij daarbij steeds het  middel.

Als architekt stedebouwkundige was ik al in de jaren '70 actief voor het recht op wonen. Voor een ruimtelijke ontwikkeling waar de bewoners centraal stonden tegenover de macht van promotoren en speculanten. Voor gratisch openbaar vervoer als alternatief voor koning auto.

Tijdens de Sandinistische revolutie in Nicaragua, was ik erg actief in de solidariteitsbeweging in België.

In de jaren tachtig ben ik gaan werken in ’t fabriek.  Ik heb 21 jaar bij Volkwagen Vorst gewerkt als arbeider aan de band.  Begin jaren ’90 kwam ik samen met de andere delegees op voor arbeidsduurvermindering, het befaamde gevecht voor de 35-urenweek . Zo wilden we meer mensen aan het werk krijgen en tegelijkertijd op de werkvloer het arbeidstempo naar beneden krijgen.

Ik vond het heel onrechtvaardig dat de ene zich te pletter diende te werken, en de andere naar huis werd gestuurd omdat er zogenaamd geen werk was. Wij waren er met VW ook bij in de stakingsbeweging naar de Witte Mars, een thema dat het enge syndicalisme oversteeg.

Tijdens de laatste herstructurering in 2006 heb ik aan de lijve ondervonden hoe de georganiseerde ontreddering aanvoelde. We moesten 20 % van ons loon afgeven, zagen de helft van onze werkmakkers  vertrekken, waarvan de grootste groep 50-plussers. Ik vond het beschamend dat die groep, eenmaal op brugpensioen, opgezadeld werd met een schuldgevoel. Ik zat er zelf ook bij... We moesten  naar de tewerkstellingscellen of werden geschorst van de dop. Alsof wij zelf verantwoordelijk waren voor onze situatie!

De crisis heeft die beweging nog versneld. De arbeiders van Opel en andere bedrijven krijgen het hard te verduren. Neen, de oplossingen die naar voor worden geschoven in de kapitalistische maatschappij liggen mij niet. Vakbondsactie alleen volstaat niet, het kan politieke strijd niet vervangen.  Pasklare antwoorden moet je van mij niet verwachten, maar ik blijf aan de  kant staan van iedereen die het opneemt tegen dit onrecht. Het is enkel doorheen onze gezamelijke strijd dat we vooruitgang kunnen  boeken! 


Antwerpen, Kamer.

 

De SAP roept op voor Nadine Peeters, Antwerpen, verruiminingskandidate. 6e Plaats op de PVDA+ - lijst voor de Kamer

Waarom ik kandidate ben:

Vandaag de dag  groeit 1 op 8 kinderen in België op in een gezin waar niemand werk heeft. Voor 2010 worden nog 60.000  ontslagen verwacht. In Vlaanderen staan 75.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. 31% van de mensen die in armoede leven, is gehuisvest in een slechte woning. In de grotere steden is er zelfs niet genoeg plaats meer in de scholen om elk kind een goede opleiding te geven.

Tegelijk maken bedrijven gigantische winsten en strijken CEO’s en aandeelhouders bedragen op die wij ons zelfs niet meer kunnen voorstellen. Maar wat gebeurt er? De gewone mensen moeten de crisis (nog meer) betalen. Kijk maar naar Griekenland. Of  naar Spanje waar de socialistische premier Zapatero gelijkaardige maatregelen aankondigt “om het vertrouwen van de markten te herstellen”. Het moet radicaal anders !

Het lijkt mij vandaag de dag niet meer verantwoord om te wachten tot we over alles akkoord zijn en dé ideale eenheid hebben. Sinds ik politiek actief ben, ijver ik voor linkse eenheid en ik geloof nog steeds dat het kan. Maar vandaag moeten we ook een duidelijke tegenstem laten horen. De PVDA heeft de afgelopen jaren een meer open koers gevaren. Ze is in staat die stem te laten horen en maakt plaats op haar lijsten voor andere linkse kandidaten.

Vandaar mijn keuze om als onafhankelijke kandidate op de PVDA+ - lijst voor de Kamer te staan!

 

Vlaams-Brabant, Kamer.

 

Jimmy Crispeyn, Oud-Heverlee. 5e Plaats op de PVDA+ - lijst voor de Kamer.

Waarom ik kandidaat ben:

Ik ben 38 jaar, fabrieksarbeider en militant  van ABVV-metaal. Ik behoor tot de eerste generatie die het financieel minder heeft dan zijn ouders .

Al meer dan 20 jaar ben ik sociaal bewogen actief rond allerlei problemen, gaande van acties tegen het racisme tot de woningnood. Als pasgetrouwde ken ik de prijzen van huizen, zeker in het dure Vlaams-Brabant, maar al te goed...De laatste jaren was ik vooral actief binnen mijn vakbond. Door het werk met de vakbond merk ik heel goed dat je als strijdbare syndicalist beperkt bent als je er geen politieke perspectieven aan verbindt.

Rechts heeft geen antwoord op de sociale afbraak en werkloosheid waar we nu mee geconfronteerd worden. Daarom ben ik vandaag als SAP-lid kandidaat voor de PVDA. Om de gewone man en vrouw een stem te geven!

 

Oost-Vlaanderen, Kamer.

 

Thomas Weyts, Gent. 9e Plaats op de PVDA+ - lijst voor de Kamer.

Waarom ik kandidaat ben:

Al van in mijn schooljaren pik ik geen onrecht, onderdrukking of uitbuiting. Niet van jongeren, niet van mensen in de Derde Wereld, niet van vrouwen of holebi's. Ik ben dan ook al actief geweest in allerlei acties en bewegingen: Tegen racisme en fascisme, tegen de oorlogen in Irak en Afghanistan, tegen besparingen in het onderwijs, vrouwenonderdrukking,... En natuurlijk voor gratis openbaar vervoer, jobs voor iedereen, het recht op abortus, ...

De crisis is zoals steeds ook nu weer een ideale kweekbodem voor allerlei racistische, islamofobe  en ultranationalistische ideeën en praktijken. Alsof de hoofddoek van vele moslimvrouwen een bedreiging is. Alsof asielzoekers de schuld van alle problemen zijn. De toemende miserie van vele mensen, Belg of migrant, met of zonder papieren, moet aangepakt worden.

We hebben nood aan een serieuze aanpak van de crisis, die de echte schuldigen doet betalen: de speculanten, de bankiers en het patronaat. Een echte aanpak van  werkloosheid en armoede: Een volwaardige job en een deftig inkomen voor iedereen. Een algemene arbeidsduurvermindering en een veralgemeen verbod op afdankingen!

Om dit af te dwingen zal de strijdbare linkerzijjde moeten samenwerken en zullen de vakbonden opnieuw met hun eisen op straat durven komen.  Als SAP-kandidaat op de PVDA+ - lijst hoop ik dit signaal mee te kunnen geven.

 

 

Wiske Leemans, vakbondsafgevaardigde BBTK bij Carrefour Mechelen-Noord, steunt alvast onze kandidaten:

Ik steun de kandidaten van de SAP op de PVDA+ - lijst. Bij Carrefour kunnen we tijdens ons stakingsacties rekenen op de actieve solidariteit van de mensen van SAP en PVDA. Daarom wil ik de mensen van SAP nu ook ondersteunen! Doe zoals ik en stem op de kandidaten van de SAP op de PVDA+ - lijst!

Wil ook jij zoals Wiske onze kandidaten publiek ondersteunen? Heb je zin om mee te werken aan de verspreiding van onze folder?


Contacteer ons:

SAP – Socialistische Arbeiderspartij

Plantinstraat 20, 1070 Brussel.

This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Telefonisch: 0496/ 20 76 37 (na 17u)

Als je folders wil helpen verspreiden in je omgeving, deel dan best mee hoeveel je er wil bestellen.

Zoals we allemaal weten, kost koken geld. Je kan ons financieel steunen door een gift op rekeningnummer: 001-0728451-57, m.v.v. “13 juni”. 


Samen tegen de crisis!

De SAP-Kandidaten op de  PVDA+ - lijst komen op voor: 

1. Een stabiele, behoorlijk betaalde en kwaliteitsvolle job voor iedereen!

Voor een algemeen verbod op afdankingen en de invoering van een Solidariteitsfonds voor het behoud van werkgelegenheid, gefinancieerd met de bedrijfswinsten van het patronaat.

Nationalisatie onder controle van de werrknemers van bedrijven die failliet dreigen te gaan.

Omzetting van onzekere arbeidscontracten (interimcontracten, ...) in voltijdse contracten voor onbepaalde duur.

Voor menswaardige lonen: Geen enkel loon mag minder dan 1500 € netto zijn (met het brutto equivalent)

Voor menswaardige sociale uitkeringen: minimum 1100 € voor iedereen.

Werk voor iedereen: 500.000 nieuwe banen door een algemene arbeidsduurverkorting naar de 32-urenweek, zonder loonverlies of verhoging van het arbeidstempo, en met compenserende aanwervingen.

Voor een goede oude dag: recht op vervroegd pensioen vanaf 55 jaar. Verlaging van de pensioenleeftijd naar 60 jaar. Voor een pensioen gelijk aan 75% van het loon van de 5 beste jaren van de arbeidsloopbaan.

2. Haal het geld waar het zit: Laat de kapitalisten hun crisis betalen!

Afschaffing van de belastingscadeau's aan het patronaat, te beginnen met de notionele intrestaftrek.

50% belasting op de winsten van de grote bedrijven.

Herverdeling van de inkomens van Kapitaal naar Arbeid: vermindering met 70% van de dividenden die worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, te gebruiken voor een algemene inhaaloperatie voor de lonen.

Fiscale rechtvaardigheid door opheffing van het bankgeheim en een belasting van 2% op de grote fortuinen (van meer dan 1 miljoen €, zonde de persoonlijke wonng mee te rekenen), een miljonairsbelasting.

Voor een sterke en transparante openbare bank: nationalisatie van de banken en de financiële sector onder democratische controle van het personeel en de bevolking.

3. Tegen racisme, islamofobie en sexisme: Gelijke rechten voor iedereen!

Gebod noch verbod, de vrouw beslist: neen aan een verbod op het dragen van een hoofddoek of niqab op school of in de publieke ruimte.

Strijd tegen elke racistische discriminatie op de arbeidsmarkt en de woningmarkt.

Sluiting van de gesloten centra, stop de uitwijzingen. Regularisatie van alle mensen zonder papieren!

Voor een openbare instelling voor de strijd tegen geweld op vrouwen.

Baas in eigen buik: Gratis voorbehoedsmiddelen en gewaarborgd recht op abortus, gratis en in goede omstandigheden.

Voor goed uitgebouwde publieke kinderopvang en kleuteronderwijs voor ieder kind.

4. Verander de wereld, niet het klimaat! !

Gratis en kwaliteitsvol openbaar vervoer, over de weg en het spoor. Voor massale openbare investeringen in deze sectoren.

Uitbouw van een openbare dienst voor isolatie en ecologische renovatie van woningen.

Ecologische omvorming van de wapenindustrie, de automobielsector en de petrochemische industrie, met behoud van jobs, lonen en arbeidsvoorwaarden voor het personeel.

Massale investeringen in ecologisch verantwoorde alternatieve energiebronnen: Zonne – en windenergie.

5. Tegen het Europa van het Kapitaal, voor een ecosocialistisch Europa!

Afschaffing van de bestaande Europese verdragen die het anti-sociale beleid verankeren. Voor een democratische Grondwetgevende Vergadering van de volkeren van Europa.

Ontbinding van het IMF, de Wereldbank en de WTO

Steun aan de BDS (Boycot, Desinvestering en Sancties)-campagne tegen de  koloniale, racistische en terroristische staat Israël. Solidariteit met het Palestijnse volk!

Onmiddellijke terugtrekking van het Belgisch leger uit Afghanistan.

Alle kernwapens weg uit België. België uit de Nato, de Nato uit België!

Afschaffing van het Belgisch leger. Een volwaardige, sociaal nuttige baan voor alle huidige militairen. 

Naar boven