Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Zaterdag 8 november: conferentie "Klimaat & Ecosocialisme" PDF Print Email
Geschreven door Vorming Leon Lesoil op donderdag, 18 september 2008
Volgens het VN-klimaatpanel is het zo goed als zeker: de klimaatswijziging is een feit. Maar wat moeten we hiermee aanvangen? Welke strategieën voor verandering zijn er vanuit een links, emancipatorisch perspectief? Anders gaan consumeren zal niet genoeg zijn. Meer structurele veranderingen dringen zich op, maar overheden en bedrijven willen niet raken aan het heilige principe van de markt. Hoe kunnen we een brede beweging van onderuit voor sociaal-ecologische verandering opbouwen? Hoe kunnen we de sociale strijd ecologiseren, en de ecologische strijd socialer maken? En hoe kunnen we het linkse, antikapitalistische maatschappijproject een nieuwe, ecologische of 'ecosocialistische' invulling geven?


Het zijn brandend actuele vragen voor de hele linkerzijde, waarop zeker en vast geen pasklare antwoorden bestaan. We leggen ze voor aan een reeks sprekers uit binnen- en buitenland, academici en activisten, syndicalisten, politieke actievelingen en mensen uit de NGO-wereld. Op 8 november brengt Vorming Leon Lesoil i.s.m. de SAP ze bijeen voor een reeks debatten op de conferentie 'Klimaat en ecosocialisme'. We nodigen iedereen uit de brede linkerzijde uit mee het debat aan te gaan.

Opening: 10u
Verwelkoming: 10u15


10u30-12u30: Kyoto: kan de markt in uitstootrechten het klimaat redden?

Het Kyotoprotocol opende een lucratieve handel in CO2-rechten, en maakt het mogelijk dergelijke rechten te verwerven via milieuprojecten in het zuiden (het zogenaamde Clean Development Mechanism, CDM). Slaagt Kyoto erin de uitstoot effectief terug te dringen? Welke effecten heeft de handel in emissierechten? Wat impliceert dit systeem voor het zuiden? Wat moeten we denken van voorstellen om Kyoto bij te sturen, zoals de veiling van emissierechten of de uitbreiding van het CDM?

Met: Daniel Tanuro, Michel Husson, Brigitte Gloire, Nick Meynen
   
13u30-15u30: drie parallelle ateliers

1.Vakbonden en het klimaat


Welke rol kunnen vakbonden spelen in de beweging tegen klimaatswijziging? Met welke strategieën, tactieken, eisen kunnen de vakbonden een bijdrage leveren aan deze strijd?

Hoe werkgelegenheid en milieu verbinden? Wat kunnen delegees in hun bedrijf doen in de strijd tegen klimaatswijziging? Als we kunnen spreken over ecosocialisme, kunnen we dan ook spreken over iets als 'ecosyndicalisme'?

Met: André Henry, Dominique Defrise, Silvio Marra

2.Eco-sociale strijd in Latijns-Amerika

In Latijns-Amerika is de slinger opnieuw naar links geslagen. In tal van landen ontstonden bewegingen die sociale en ecologische thema’s met mekaar verbinden. We zagen de laatste jaren massaal verzet tegen de agro-industrie, de mijnbouw, de privatisering en uitverkoop van de natuurlijke grondstoffen en de neoliberale politiek. Linkse regeringen kwamen aan de macht op basis van dit protest. President Correa beloofde het gas in Ecuador niet te zullen exploiteren, maar vroeg in ruil een compensatie van de internationale gemeenschap. Tegelijk zijn de sociale programma’s van de regering Chavez in Venezuela gebaseerd op de inkomsten uit petroleum. Welke perspectieven biedt die linkse wind voor het ecosocialistische project?

Met: Luc Vankrunkelsven, Bélen Torres, Michael Löwy, Marijke Martens

3.Grenzen aan de groei!

Groenen verwijten marxisten wel eens net zo productivistisch te zijn als de kapitalisten zelf. Ook voor hen zou de groei een heilige koe zijn. Denk maar aan de beruchte industrialiseringsplannen in de voormalige Soviet-Unie...

Vandaag is echter het besef diep doorgedrongen dat de aarde begrensd is en dat elke economische activiteit materie en energie aan de planeet onttrekt. Het ecomarxisme van auteurs zoals John Bellamy Foster of Paul Burkett benadrukt Marx’ kritiek van de ‘productie om de productie en de consumptie omwille van de consumptie’. Welke bijdrage levert deze denkstroming aan het debat over de groei? Hoe kunnen we de economische groei stopzetten of de materiële economie zelfs doen krimpen (zoals o.a. de beweging Décroissance bepleit)?

Met: Daniel Tanuro, Michel Husson, Leida Rijnhout

16u-18u: Ecosocialisme, een project dat tegelijk rood en groen is?

Sinds enkele jaren woedt onder linkse activisten en auteurs een hevig debat over de betekenis van het ecosocialistische project. In welke mate betekent het een bijsturing of verdieping van het klassieke socialisme? Hoe kan een dergelijke maatschappij er concreet uitzien? Wat te doen met het industrialisme, de overgeleverde technologie, de consumptiepatronen? Hoe ziet een ecosocialistische strategie eruit?

Met: Mathias Lievens, Michael Löwy, Derek Wall


Sprekers die al bevestigden:

 • Dominique Defrise, Werkt namens het ABVV voor het Franstalige ‘Intersyndicaal Netwerk voor Milieusensibilisatie’ (http://www.rise.be).
 • Brigitte Gloire, Werkzaam bij Oxfam-Solidariteit (http://www.oxfamsol.be), waar ze zich onder meer bezig houdt met duurzame ontwikkeling en klimaatswijziging.
 • André Henry, strijdsyndicalist (ABVV), actief in de SAP, voormalig leider van de belangrijke stakingen bij Glaverbel in de jaren '70, waarbij de arbeiders de reconversie van hun fabriek eisten naar een openbaar bedrijf voor de isolatie van woningen, 25 jaar voordat klimaatswijziging een hot issue werd.
 • Michel Husson, Economist, onderzoeker aan IRES (Frankrijk); auteur van een hele reeks boeken over het neoliberalisme, waaronder Un pur capitalisme (Page deux, 2008), Les casseurs de l’Etat social (La Découverte, 2003), Le grand bluff capitaliste (La Dispute, 2001), Six milliards sur la planète : sommes-nous trop ? (Textuel, 2000), Les ajustements de l’emploi (Page deux, 1999). Zijn website: http://hussonet.free.fr.
 • Mathias Lievens, doctorandus in de politieke filosofie, actief in de ecosocialistische campagne van de SAP en betrokken in het International Institute for Research and Education (www.iire.org).
 • Michael Löwy, Socioloog, CNRS, Frankrijk; auteur van meer dan tien boeken over marxisme, bevrijdingstheologie, ecologie, Walter Benjamin enzovoort, waaronder Ecologie et Socialisme (Syllepse). Hij is gangmaker van het Internationaal Ecosocialistisch Netwerk en auteur van het ‘Ecosocialistisch Manifest’: zie http://www.ecosocialistnetwork.org. Hij is fellow van het IIRE (www.iire.org).
 • Silvio Marra, strijdsyndicalist, samen met Roberto d'Orazio één van de leiders van de staking bij de Forges de Clabecq eind jaren '90.
 • Marijke Martens is actief bij Iniciativa Cuba Socialista (www.cubanismo.net), waar ze projecten rond alternatieve energie in Cuba opvolgt. Ze organiseert in het voorjaar van 2009 een ecologische studie- en solidariteitsreis naar Cuba.
 • Nick Meynen is beleidsmedewerker bij het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (www.vodo.be), waar hij onder meer het dossier Kyoto opvolgt.
 • Leida Reinhout is algemene coördinatrice van het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (www.vodo.be), en is onder andere actief rond ecologische schuld, klimaat en het zuiden, en grenzen aan de groei. Ze is mede-initiatiefneemster van het Platform Duurzame en Solidaire Economie (www.economischegroei.net)."
 • Daniel Tanuro, Landbouwingenieur en mede-initiatiefnemer van de oproep ‘Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid’ (www.klimaatoproep.be en www.climatetjusticesociale.be). Hij schreef tal van artikelen over de milieukwestie (voor een overzicht zie www.europe-solidaire.org).
 • Bélen Torres, voormalig leidster van de boerenorganisatie ANUC-UR in Colombia. Ze woont momenteel in ballingschap in België.
 • Luc Vankrunkelsven, Actief bij Wervel, Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw (www.wervel.be). Hij schreef verschillende boeken over de soja-industrie, boerenbewegingen in het zuiden en alternatieve landbouw.
 • Derek Wall, Woordvoerder van de Green Party van Engeland en Wales; auteur van onder andere Babylon and Beyond. The Economics of Anti-Capitalist, Anti-Globalist and Radical Green Movements (Pluto Press) en Green History. Reader in Environmental Literature, Philosophy and Politics (Routledge). Zijn blog vind je op http://another-green-world.blogspot.com/.

Deze lijst wordt later aangevuld. Alle info op http://www.ecosocialisme.be


Praktische info:

Zaterdag 8 November 2008

Zaal De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Brussel (Sint-Gillis), vijf minuutjes wandelen van Brussel-Zuid

Georganiseerd door: Vorming Leon Lesoil, i.s.m. SAP en het International Institute for Research and Education (www.iire.org).

Toegang: 5 euro (3 euro voor kleine inkomens)

Er wordt simultaanvertaling voorzien.

Gelieve u in te schrijven via info(at)ecosocialisme.be  of 0485/087720.


Op vrijdagavond 7 november vindt een apart seminarie plaats over ecomarxisme. Sprekers van dienst zijn Derek Wall en Daniel Tanuro. Ze gaan met mekaar in debat over de mogelijkheden en limieten van de ecologisering van het marxisme. De focus ligt daarbij op het werk van John Bellamy Foster en zijn reconstructie van Marx' theorie van de stofwisseling (metabolisme) tussen mens en natuur. Meer info over dit seminarie via info(at)sap-rood.be, of binnenkort op de website www.ecosocialisme.be.

Naar boven