Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Manifestatie in Brussel ter ondersteuning van de Klimaattop der Volkeren in Cochabamba. Een fotoverslag. PDF Print Email
Geschreven door SAP-Web op donderdag, 29 april 2010

Op zaterdag 24 april organiseerde Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid een feestelijke manifestatie ter ondersteuning van de Klimaattop der Volkeren in Cochabamba (Bolivië). De alternatieve Klimaattop werd georganiseerd op initiatief van de Booliviaanse president Evo Morales. Ongeveer 150 mensen verzamelden voor de Boliviaanse ambassade, om dan in een feestelijke optocht naar zaal Marni te trekken in Elsene. Daar ging een avond door van de Coördinatie tegen de putsch in Honduras met sprekers, videovoorstelling en Latijns-Amerikaanse muziek. We publiceren hieronder de toespraak die Daniël Tanuro namens Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid hield op de manifestatie (SAP-Web)

We zijn hier om onze steun te betogen aan het initiatief van de Conferentie der volkeren over klimaatverandering en de rechten van moeder aarde, die (verleden) deze week doorging in de Boliviaanse stad Cochabamba.

Het is inderdaad zo dat een evenwicht tussen de mensheid en de natuur alleen maar mogelijk zal zijn indien er rechtvaardigheid komt tussen de mensen, zoals de eindverklaring zegt. Dat zal niet mogelijk zijn zonder een, breuk met de winstjacht dat niet alleen productivisme en consumerisme impliceert, maar ook en vooral massale armoede.

Om de temperatuurverhoging beneden 2°C te beperken moeten de grote vervuilers, in eerste instantie de zgn ontwikkelde kapitalistiche landen, hun eigen uitstoten drastisch verminderen, op hun eigen gebied en in hun eigen economie. Wij steunen volop de Verklaring van Cochabamba in haar verwerping van de zgn flexibiliteitsmaatregelen, van de koolstofmarkt en van het REDD of REDD+ mechanisme.

De klimaatpolitiek moet tegelijk ecologisch doeltreffend en sociaal rechtvaardig zijn. Dit is niet wat beslist werd in Kopenhagen, in tegendeel. Het Kopenhagen akkoord tussen de grote vervuilers hield in dat iedere regering haar klimaatplan bekend zou maken tegen eind januari. 120 landen – goed voor 80% van de wereld uitstoot- hebben dit gedaan. Op basis van hun plannen kan men een temperatuurverhoging met 4°C tegen het einde van deze eeuw voorspellen.

Zo’n temperatuurverhoging zou rampzalige gevolgen hebben, zowel op ecologisch als op sociaal vlak. Niet in duizend jaar maar in de komende decennia. En het zijn de armen, vooral de armen in de armste landen, die daar de slachtoffers zullen zijn. We hebben dat concreet gezien in New Orleans, enkele jaren geleden. De zelfde logica dreigt zich te herproduceren in de Derde wereld, op een veel bredere schaal. Honderden miljoen mensen worden daardoor in gevaar gebracht. Dit is onaanvaardbaar.

Maar er is mee dan dat. Als we die 120 klimaatplannen vergelijken met wat nodig is om de temperatuursverhoging te stabiliseren, merken wij dat de inspanning door het Zuiden maximaal is, daarwaar de door het Noorden aangekondigde maatregelen zelfs niet de helft zijn van wat ze zouden moeten zijn: 15% vermindering, tegen 25 à 40% volgens het vierde IPCC verslag.

Het Zuiden toont nu de weg! Dit is de ongelofelijke waarheid, verborgen door de grote media: zij doen liever aan demagogie tegen de uitstoten van de nieuwe economische machten in de ontwikkelingswereld, en zwijgen over de Conferentie van Cochabamba.

In Kopenhagen hebben honderdduizend mensen betoogd onder het motto: “Change the system, not the climate”. Als KSR hebben wij meer dan 900 mensen naar de centrale betoging gebracht en wij zijn daar fier op.

Maar het is nu duidelijk dat Kopenhagen maar een begin was. We moeten de strijd verder zetten en verbreden. Als KSR willen wij meewerken aan massamobilisaties met alle krachten die begrijpen dat het hoog tijd is. Want één ding is duidelijk: reusachtige economische machten zijn met alle middelen aan het vechten om hun winsten te redden, ten koste van het milieu en van de overgrote meerderheid van de bevolking. Om het klimaat te redden moeten wij een sociale krachtsverhouding opbouwen. Dat kan alleen maar door een zeer brede mobilisatie te stimuleren. Wij roepen iedereen om vanaf nu te mobiliseren voor Bonn op 5 juni en vooral voor de grote europese betoging in Brussel op 28 november. Maar om zeer breed te zijn moeten de mobilisaties sociale mobilisaties zijn.

Daarom denken wij meer dan ooit dat een linkse pool in de klimaatbeweging nodig is. Een linkse pool om de sociale strijd en de ecologische strijd te verzamelen. Een linkse pool om de echte verantwoordelijken – het kapitalisme- aan de kaak te stellen. Een linkse pool om voor een andere maatschappij te vechten. Een maatschappij van “bien vivir”, die meer harmonie tussen de natuur en de mensen herstelt, zoals de Verklaring van Cochabamba het zegt.

Daniel Tanuro (KSR)

Photos : Little Shiva

Naar boven