Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

De SAP en de klimaatmanifestatie van 8 december PDF Print Email
Geschreven door SAP-web op dinsdag, 09 oktober 2007
Op zaterdag 8 december vindt de allereerste klimaatmanifestatie in België plaats. Inmiddels heeft die actie de steun van de twee vakbonden en een heleboel sociale bewegingen, actiegroepen en ngo’s. Het was Socialisme Zonder Grenzen, de internationale solidariteitswerking verbonden met de SAP, die het initiatief nam voor deze betoging. Hoe ging dat in zijn werk? En wat staat er tijdens de komende maanden te gebeuren? Het mobilisatiemateriaal rolt deze week van de persen.

Van 3 tot 14 december vindt op Bali (Indonesië) de volgende VN-klimaattop plaats, waar de gesprekken opgestart worden over de post-Kyotoperiode. Om de druk op te voeren wordt er daarom op zaterdag 8 december op heel wat plaatsen in de wereld betoogd voor een doeltreffend klimaatbeleid. Dat het klimaatthema steeds meer mensen in beweging brengt, mocht eerder al blijken op 4 november 2006 toen een klimaatmanifestatie van de Campaign against Climate Change (CCC, tiens tiens) in Londen 20.000 aanwezigen trok.

Die CCC uit Engeland viel ons nog om andere redenen op: het gaat om een uitgesproken linkse klimaatcampagne die voluit kiest voor mobilisatie in plaats van lobbywerk, voor collectieve maatregelen en oplossingen in plaats van louter individuele gedragsverandering, die de strijd tegen klimaatopwarming verbindt met het antineoliberale gevecht én ook actief de pijlen richt op de grote economische spelers die een loodzware verantwoordelijkheid dragen voor de enorme CO2-emissies en de promotie van fossiele brandstoffen. De CCC voert actie tegen Exonn-Mobil, ook één van de kapitalistische broodheren van de oorlog in Irak en bezette eerder al de lokalen van vliegtuigmaatschappij easyjet (de Engelse Ryan-air zeg maar).

CCC: een voorbeeld!

Een inspirerend voorbeeld dat ons ertoe bracht om ook in België een oproep te lanceren voor een nationale klimaatmanifestatie die niet enkel drastische klimaatregelen maar ook een sociale en solidaire klimaatpolitiek moet eisen. Dat werd de oproep ‘Klimaat en sociale rechtvaardigheid’, die reeds voor de bekendmaking ervan onderschreven werd door een twintigtal vertegenwoordigers van progressieve sociale bewegingen als vzw Vrede, Friends of the Earth, LEEF!, Attac etc. Die steun bezorgde de oproep meteen de nodige geloofwaardigheid en was dus cruciaal om de manifestatie ook effectief op de agenda van de sociale bewegingen in dit land te krijgen.

Op 15 mei lanceerden we de oproep publiekelijk en inmiddels werd hij reeds ondertekend door meer dan 1000 personen, onderwie ook vertegenwoordigers van partijen als Groen!, SP.A, PVDA, CAP etc. Vrij snel na het lanceren ervan werden we gecontacteerd door de klimaatcoalitie, een alliantie van een zeventigtal middenveldorganisaties. De coalitie beweerde zelf niet meteen aan een betoging te hebben gedacht maar wilde wel meestappen in het initiatief nu het door de klimaatoproep op de agenda werd gezet. Dat leidde tot een zomer lang vergaderen om de actie concreet uit te werken.

Eenheid in diversiteit: vakbonden mobiliseren mee!

Die vergaderingen verliepen al bij al in een positieve en constructieve sfeer. We kozen voor een ‘eenheid in diversiteit’-aanpak waarbij ieder de vrijheid behoudt om ook met eigen boodschappen uit te pakken. De coalitie spreekt zich bijvoorbeeld niet uit tegen kernenergie, maar het staat de klimaatoproep vrij om dat op 8 december eventueel wel te doen. Het is zoals altijd: als je wil kan je de eenheid in no time om zeep helpen met politieke spelletjes en maximalistische eisen. Wij kozen echter voor een brede, linkse aanpak waar ook de twee vakbonden zich konden in vinden. Zij engageerden zich alvast voor het aanbrengen van minimaal 2500 betogers op 8 december. Daarmee moet het zeker mogelijk zijn om naar een betoging van méér dan 5000 personen te gaan. De betoging wordt trouwens gevolgd door een klimaatconcert waarop een heleboel Belgische topbands kleur zullen bekennen inzake klimaat.

Tegelijkertijd legden we de lat niet te laag wat de inhoud van de zaak betreft. Zo bevat de flyer naast stevige doelstellingen inzake CO2-reducties ook zinnen als: “Energie is een basisrecht. Er moeten publieke middelen gaan naar de isolatie van oude woningen en een toegankelijk en uitgebreid openbaar vervoer moet ieders mobiliteit garanderen.” De volledige flyertekst vind je onder dit artikel.

“Op straat voor solidariteit en het klimaat”

In de grootste bescheidenheid vinden we dat dit soort van initiatieven aantonen welke rol radicaal links vandaag kan spelen. Op het electorale terrein blijft de situatie niet makkelijk. Maar we kunnen wel in staat zijn om krachtige sociale bewegingen op te bouwen en de boodschap van die bewegingen danig te verlinksen. Zonder een initiatief als de klimaatoproep zou er niet alleen geen betoging plaatsvinden op zaterdag 8 december, ook zou de nadruk op een sociale aanpak van het klimaatprobleem helemaal niet of niet zo nadrukkelijk aanwezig zijn als vandaag. Op de affiche van de manifestatie staat er zeer duidelijk: op straat voor solidariteit en het klimaat!

Deze week nog rollen de eerste affiches en flyers van de persen. De mobilisatie gaat dan ook echt van start. In een heleboel steden werden er lokale mobilisatiecomités en groepjes op poten gezet die in hun regio het materiaal zullen verspreiden. We zijn nog steeds op zoek naar mensen die mee de mobilisatie willen vormgeven. Vorm een comité bij jou in de buurt en maak de betoging mee bekend. Contacteer de klimaatoproep via www.klimaatoproep.be of stuurt een mailtje naar This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it . Ook het debat over “wat na 8 december?” wordt reeds volop gevoerd. Concrete plannen zijn aan het rijpen, maar die houden we nog even in beraad...


De tekst van de affiche en de flyer:

International climate action day

08/12/2007 Brussel

Op straat voor solidariteit en klimaat.

14u30: Optocht, Brussel Zuid
aansluitend: Klimaatmarkt (Kunstberg) en concert Art for Earth : 18 u Koninklijk Circus met Lalalover en Joshua en ...(voorverkoop)


Doe de klimaatdaad en breng je oude gloeilamp mee!
www.081207.be

een gezamenlijk initiatief van de klimaatcoalitie (meer dan 70 middenveldorganisaties) en de klimaatoproep.


Van 3 tot 14 december 2007 vindt er op Bali (Indonesië) een klimaattop plaats van de Verenigde Naties. Tijdens die top zullen de wereldleiders beslissingen nemen over het toekomstig klimaatbeleid. Daarom wordt er wereldwijd opgeroepen om op straat te komen voor een doeltreffend klimaatbeleid.

Wij eisen:

  • een drastische reductie van de CO2 uitstoot.. Om klimaatverandering tegen te gaan, moet de uitstoot van broeikasgassen drastisch en snel verminderen: de wereldwijde uitstoot moet minstens gehalveerd worden tegen 2050. Voor geïndustrialiseerde landen betekent dit minstens -30% tegen 2020 en 80% tegen 2050
  • een sociale en solidaire aanpak van het klimaatprobleem:een goed klimaatbeleid moet iedereen, hier en in het zuiden, kansen geven, niet ontnemen. Energie is een basisrecht. Er moeten publieke middelen gaan naar de isolatie van oude woningen en een toegankelijk en uitgebreid openbaar vervoer moet ieders mobiliteit garanderen.

Internationaal bekeken ondervindt het Zuiden de ergste gevolgen van klimaatverandering . Geïndustrialiseerde landen moeten ontwikkelinglanden steunen zodat ze zich eveneens inschrijven in een wereldwijd klimaatakkoord.

Doe de klimaatdaad!
Verander de wereld, begin bij jezelf. De overheid en de industrie moeten hun verantwoordelijkheid nemen, wij ook.

  • Kom naar de optocht trek letterlijk aan de kar voor een rechtvaardig klimaatbeleid.
  • Vervang je gloeilampen door spaarlampen. Breng je oude gloeilamp mee naar de optocht om onze collectieve klimaatdaad zichtbaar te maken.
  • Schakel over naar groene stroom aan één van de infostands.


Meer info : http://www.081207.be


De gemeenschappelijke platformtekst:

Doel en missie van de nationale klimaatactiedag op 8 december in Brussel

In België slaan de klimaatcoalitie en de klimaatoproep de handen in elkaar: ze organiseren op zaterdag 8 december een nationale klimaatactiedag in België. De actiedag eist drastische maar sociaal rechtvaardige maatregelen tegen klimaatverandering. Er wordt een klimaatoptocht en een klimaatconcert georganiseerd. We roepen iedereen op om de actiedag verder creatief in te vullen.

Van 3 tot 14 december 2007 vindt er in Bali (Indonesië) een klimaattop plaats van de VN. Tijdens die top zullen wereldleiders beslissen over het toekomstig klimaatbeleid. Het huidige Kyotoakkoord loopt immers in 2012 af. Om de eisen voor een doeltreffend en rechtvaardig klimaatbeleid op lange termijn kracht bij te zetten (zie ook global climate campaign) wordt er wereldwijd opgeroepen om op 8 december op straat te komen. De manifestaties zullen vragen dat onze wereldleiders eindelijk en met hoogdringendheid die maatregelen goedkeuren die nodig zijn om een verdere dramatische wijziging van ons klimaat te voorkomen. We verwachten van hen dat ze snel een nieuw akkoord uitwerken op basis van sterkere engagementen van voornamelijk de geïndustrialiseerde landen. Dit akkoord moet de
klimaatverandering tegengaan op een sociaal rechtvaardige en effectieve wijze.

Productie en consumptie in de geïndustrialiseerde landen zorgen ervoor dat onze planeet afstevent op een klimaatcatastrofe. Miljoenen mensen zullen hiervan het slachtoffer worden. Mensen in het Zuiden zullen het ergst getroffen worden. Paradoxaal genoeg zijn zij niet de grootste oorzaak van de klimaatverandering. De oorlogsdreiging wereldwijd zal toenemen en veel natuurlijke rijkdommen zullen worden vernietigd. Het is daarom hoog tijd voor actie.

Wij willen kiezen voor actie en mobilisatie opdat regeringen de nodige structurele maatregelen zouden nemen, met respect voor duurzame ontwikkeling, gerechtigheid, sociale gelijkheid, democratie en solidariteit. De huidige maatregelen volstaan niet om een klimaatcatastrofe af te wenden. Daarom sluiten wij ons aan bij de mobilisatie voor een internationaal doeltreffend en rechtvaardig akkoord voor het klimaat. Dat moet er voor zorgen dat de gemiddelde wereldwijde temperatuursverhoging t.o.v. de pre-industriële periode niet boven de 2° Celsius stijgt. Deze doelstelling kan enkel bereikt worden door de uitstoot van broeikasgassen drastisch en snel te verminderen. De wereldwijde uitstoot moet minstens gehalveerd worden tegen 2050.

Het huidige Kyotoakkoord is nog maar een eerste hele kleine stap in die richting en moet dringend een vervolg krijgen. Om een vlotte overgang te realiseren moet in Bali afgesproken worden dat er tegen 2009 een nieuw bindend akkoord op tafel ligt waar iedereen achterstaat. De geïndustrialiseerde landen moeten, gezien hun historische schuld, een stapje verder gaan en hun huidige emissieniveau met minstens 30% verminderen tegen 2020 en met 80% tegen 2050. Deze reductie moet snel gaan, zodat we de komende 10 tot15 jaar een daling in de totale mondiale uitstoot zien. Dit mag en hoeft niet ten koste te gaan van sociale rechtvaardigheid op globaal of lokaal niveau. Ontwikkelingslanden, die nu nog vrij lage emissies hebben, moeten zich ook inschrijven in een wereldwijd klimaatverdrag.

In respect voor ieders eigenheid hebben we tot doel zoveel mogelijk burgers te verzamelen, die bereid zijn in actie te komen om het klimaat te beschermen. Wij zijn er ons van bewust dat dit kan gebeuren via uiteenlopende initiatieven. Die eenheid in verscheidenheid beschouwen we als onze kracht. Wij roepen iedereen op om zich vanaf nu democratisch te organiseren ter voorbereiding van de nationale klimaatactiedag en de nationale optocht op 8 december 2007.

http://www.8dec2007.be
http://www.hierbeginthet.be
http://www.klimaatoproep.be

Naar boven