Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Zaterdag 6 december: International Climat Action Day in Brussel. Een nieuwe nationale klimaatmanifestatie! PDF Print Email
Geschreven door David Dessers op dinsdag, 25 november 2008

Het heeft ongelooflijk veel voeten in de aarde en pietjes in de neuzen gehad, maar toch komt er dus een nieuwe nationale klimaatactie op zaterdag 6 december. En dat is belangrijk want op datzelfde moment vindt er in Poznan een klimaattop plaats van de Verenigde Naties. Daar vinden beslissende discussies plaats over het post-Kyotoklimaatverdrag dat na 2012 in werking moet treden en goedgekeurd zal worden tijdens een top in Kopenhagen in december 2009. De actiedag in Brussel heeft een prima politiek platform en het wordt een ludieke optocht door de straten van Brussel. Be there! Afspraak op zaterdag 6 december om 14u aan het Brusselse Zuidstation.

De SAP steekt al sinds het voorjaar van 2007 behoorlijk wat energie in de uitbouw van een sociale klimaatbeweging in ons land. Da’s belangrijk om drie redenen. Ten eerste is het klimaatprobleem bij uitstek ook een sociaal probleem en is het dus belangrijk om de link te maken tussen klimaat en sociale rechtvaardigheid. Voorts willen we ook echt bouwen aan een sociale beweging, gezien de prioriteiten van de grote milieu-organisaties toch vooral op lobbywerk gericht zijn. En tot slot willen we weg van het pure discours rond individuele gedragsverandering en dus de focus leggen op politieke veranderingen en de noodzaak om te breken met de neoliberale uitgangspunten.

Vanuit die visie lanceerden militanten van de SAP samen met anderen in mei 2007 de oproep ‘Klimaat en sociale rechtvaardigheid’ (www.klimaatoproep.be) . In alle bescheidenheid: die oproep werd een succes. Op korte tijd tekenden duizenden mensen de tekst voor een antineoliberale, sociale en drastische aanpak van het klimaatprobleem. Bovendien leidde de oproep ook tot de eerste klimaatmanifestatie in België. Op zaterdag 8 december trokken een 4000 manifestanten door weer, wind en koude door de hoofdstad om er een radicale en sociale aanpak van het klimaatprobleem te eisen. Negentig procent CO2-reductie tegen 2050, en dat vooral via publieke investeringen in groene energie, openbaar vervoer, de isolatie van woningen etc.

Zo zie je maar. Je hebt blijkbaar een klein maar dapper initiatief nodig om dergelijke dingen op de agenda te plaatsen. Na 8 december ging de klimaatoproep verder. Zo organiseerde deze prille beweging in de zomer van 2008 een klimaatactiekamp in het Henegouwse Maubray, gericht tegen de aanleg van een artificieel skicentrum in een lokaal natuurgebied. Ook bleef de klimaatoproep allerhande seminaries organiseren rond energie, klimaat en prijzen.

Klimaatcoalitie

Toen we in 2007 de klimaatoproep lanceerden kwamen we vrij snel in contact met de klimaatcoalitie, een alliantie van een 70-tal middenveldorganisaties, waaronder de grote milileuorganisaties, de vakbonden, de Noord-Zuidbeweging etc. Het leidde uiteindelijk tot een co-organisatie van de klimaatmanifestatie van vorig jaar. Vrij snel werden we dus geconfronteerd met de vraag of het niet beter was om gewoon toe te treden tot die brede coalitie, zeker nadat die beslist had om vooral een klankbord te zijn van de lidorganisaties en dus niet noodzakelijk de druk op te voeren om steevast met één gezamenlijke stem te spreken.

De oproep ‘Klimaat en sociale rechtvaardigheid besliste dan maar om lid te worden van de coalitie en dus de voorkeur te geven aan het overtuigen van de leden van die coalitie van de noodzaak van een nieuwe nationale klimaatmanifestatie op zaterdag 6 december. Op die dag wordt er immers opnieuw en in de hele wereld betoogd op initiatief van de Global Climat Campaign. Of dat echt een goede keuze was, zullen we best na 6 december nog eens bekijken. Het minste wat we kunnen vaststellen is dat we terecht zijn gekomen in lange discussies binnen die klimaatcoalitie, waarbij een aantal organisaties –en soms best wel verrassende- er alles aan deden om een straatactie op 6 december te verhinderen.

We weten nog steeds niet echt waarom, maar feit is dat bijvoorbeeld de vertegenwoordiger van het ACV binnen de klimaatcoalitie zich steeds is blijven verzetten tegen een klimaatmanifestatie op 6 december. Ook een aantal milieuorganisaties hadden het liever bij een kleine mediatieke persactie gehouden. Die ngo’s houden sowieso nogal van kleinere persacties aan één of ander kabinet. Waarom? Het past gewoon het best binnen hun lobbystrategie. En toch vinden wij het net heel belangrijk om rond een thema als klimaatvernadering een massacampagne te voeren. Met kleine mediatieke acties kan je misschien wel even een punt maken naar beleidsmakers toe, vorig jaar bestonden er in de aanloop van de nationale klimaatmanifestatie tal van lokale mobilisatiecomités die aan universiteiten, in bedrijven, in wijken activiteiten op touw zetten waarmee we mensen konden bereiken die anders nooit op dezelfde manier hadden kunnen kennis maken met het probleem van klimaatverandering.

De actie van 6 december

Voor de zomer van 2008 organiseerden we als klimaatoproep reeds een eerste vergadering om een nieuwe nationale klimaatmanifestatie op de agenda te krijgen. Het werd geen onverdeeld succes. Tegelijkertijd werd duidelijk dat een aantal organisaties binnen de klimaatcoalitie serieus op de rem gingen staan. Uiteindelijk kwam er toch schot in de zaak, maar waren we al heel wat kostbare tijd kwijt. Slechts eind september viel de definitieve beslissing dat er dan toch een nieuwe nationale klimaatactie zou komen. Het was het resultaat van een goede samenwerking van een aantal organisaties binnen een actiewerkgroep. Bewegingen als Friends of the earth, Greenpeace en ook WWF deden samen met Klimaat en sociale rechtvaardigheid de balans uiteindelijk overhellen in het voordeel van een nieuwe nationale klimaatactie.

Wat staat er te gebeuren op zaterdag 6 december? Om 14u wordt er verzamelen geblazen aan het Brusselse Zuidstation. Daar wordt er een klimaatboot gebouwd met politieke slogans. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk politieke slogans op planken en pancartes te schilderen. Al die slogans worden op de flanken van een speciale klimaatboot gehangen. Het gaat om een grote houten constructie op wielen, die achteraf ook in beweging kan worden gebracht. Vanaf 15u trekken we de boot door de straten van Brussel. Die manifestatie zal dan in het centrum van Brussel beëindigd worden, waar er toespraken en muziekoptredens zullen zijn.

Waarvoor komen we op straat? Centrale eis van de actie is een jaarlijkse vermindering van de C02-uitstoot van drie procent. Liefst zouden we dat ook graag in een wet vertaald zien, maar dat was er te veel aan voor een aantal leden van de klimaatcoalitie. Bovendien vraagt de actie dat deze inspanning volledig en uitsluitend in eigen land zou gebeuren. Dat is belangrijk. Het Kyotoprotocol voorzag immers in een aantal ‘flexibele mechanismen’, zoals het mechanisme van de ‘propere ontwikkeling’. Dat houdt in dat Europese bedrijven ‘propere’ projecten in derde wereldlanden kunnen opzetten, die hen vervolgens koolstofkredieten opleveren, die ze kunnen inzetten op de Europese markt in emissierechten. Op die manier is er een ware koehandel onstaan die de grote multinationale vervuilers vette winsten hebben opgeleverd en ervoor gezorgd heeft dat die projecten in het Zuiden als pasmunt konden gebruikt worden om hier niets te doen. Een cynisch mechanisme dat absoluut een halt moet worden toegeroepen. Het feit dat alle leden van de klimaatcoalitie het daarover eens blijken te zijn is misschien wel het beste nieuws dat er op inhoudelijk vlak te melden valt.

Voorts roept het pamflet van de actie ook op voor publieke investeringen in openbaar vervoer en voor een nationaal isolatieplan voor oude woningen. Het klimaatbeleid, zo stelt de tekst, moet bijdragen tot een grotere sociale gelijkheid zowel in België als in de landen van het Zuiden.

Mobilisatie!

De mobilisatietijd voor de actie van 6 december is kort. Allicht een beetje te kort. Toch roepen we iedereen op om mee te helpen om van deze actie een succes te maken. Het materiaal –affiches en flyers- is voorhanden. De SAP zal in elke stad waar ze aanwezig is dit materiaal mee verspreiden en in de mate van het mogelijke lokale activiteiten mee op poten zetten.

Het volgende klimaatverdrag moet uiteindelijk goedgekeurd worden in december 2009 in Kopenhagen. Tijdens de jongste editie van het Europees Sociaal Forum in Malmö bleek alvast dat de Scandinavische klimaatbeweging er alles aan doet om die top niet ongemerkt te laten voorbijgaan. Er zal een grootschalige tegentop op poten worden gezet en er zullen tal van acties plaatsvinden. In 2009 wordt het dus: allen naar Kopenhagen. Het feit dat die top samenvalt met de tiende verjaardag van de andersglobalistische acties in Seattle, maakt dat het er stevig aan toe zal gaan. Een hete top, hartje winter, in Scandinavië.

INTERNATIONAL CLIMATE ACTION DAY
ZA 06.12.08 BRUSSEL
HIER samen voor het klimaat en solidariteit
14u – ZUIDSTATION
SOS Klimaat: Hang jouw eisen op onze reddingsboot !
15u: inschepen
16u : feestelijk aanmeren (podium/animatie)
Alle info HIER : www.klimaatcoalitie.be
Een initiatief van de Klimaatcoalitie (méér dan zeventig Belgische middenveldorganisaties)

Naar boven