Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

"Hun moraal en de onze" - Zaventemse artsen in conflict met de Orde der Geneesheren PDF Print Email
Geschreven door David Dessers op woensdag, 08 februari 2006

Jean-Paul Martens en Johan Brusseleers zijn huisartsen in een groepspraktijk in Nossegem, een deelgemeente van Zaventem. Beide zetelen momenteel ook in de gemeenteraad van Zaventem, als onafhankelijke linkse verkozenen op de Groen-lijst. Jean-Paul Martens, Sjappie voor de vrienden, is bovendien lid van de SAP. De twee huisartsen weigeren al méér dan 25 jaar om hun lidgelden aan de Orde der Geneesheren te betalen. Die slaat nu terug en dreigt de twee te schorsen.

Martens en Brusseleers sloten zich eind jaren 70 aan bij een beweging van progressieve dokters die weigerden hun, nochtans wettelijk verplichte, lidgelden aan de Orde te betalen. Ze bestempelen de Orde als een oude corporatistische middenstandsorganisatie, die ondemocratisch functioneert, geen tegenspraak duldt, conservatieve maatschappelijke keuzes maakt en in de feiten een vrije-markt geneeskunde promoot. Bovendien werkt ze als een 'uitzonderingsrechtbank', die schorsingen kan uitspreken en sancties kan opleggen. Er bestaat niet de minste scheiding der machten bij de Orde: ze is betrokken partij, rechter, strafbepaler en onderzoeker tegelijkertijd. Daar komt bij dat er geen vaste strafmaat is en geen jurisprudentie, nochtans fundamenteel in een 'rechtstaat', Zij vinden kortom dat de Orde niet opkomt voor patiënten en artsen en zien ze dus liefst zo snel mogelijk verdwijnen.

Op 1 september 2005 reeds moest Jean-Paul Martens zich hiervoor verantwoorden voor het Vredegerecht. Een dertigtal patiënten kwam hem tijdens die zitting steunen. Martens vroeg er de rechter om het proces als een politiek proces te beschouwen en zich bijgevolg onbevoegd te verklaren. Veroordeling volgde...

Tijdens de zitting van de rechtbank zette Jean-Paul Martens zijn standpunt kracht bij met een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk in Zaventem. We citeren uit het pleidooi: "De mensen van Zaventem hebben een paar jaar geleden toestanden meegemaakt die ten volle illustreren waarom ik al vele jaren geen euro kan storten op de rekening van de Orde der Geneesheren. De Orde veroordeelde een dokter die een praktijk startte op 50 meter van dit gerechtshof. Zij veroordeelde hem tot een levenslange schorsing wegens een onophoudende reeks ernstige misdrijven en bewuste fouten. De Orde deed dit volkomen terecht, maar zij deed dit pas 2 jaar na melding van de feiten, dus 2 jaar nadat zij op de hoogte was!

Zij bood dus al die tijd geen enkele bescherming aan de kwetsbaarste inwoners, namelijk de zieken. De 25 huisartsen van groot Zaventem namen van hun kant snel maatregelen, maar stonden toen vrij machteloos omdat de Orde suste, talmde en onze eerste bescherming van de patiënten afwees."

Er gaapt dus een diepe kloof tussen de opvattingen en de werkwijze van de Orde en de progressieve artsen. Ook in maatschappelijke of politieke debatten -of het nu gaat om de dood van Semira Adamu, euthanasie, abortus, doping of druggebruik- duikt die enorme kloof met de standpunten van de Orde op. Martens en Brusseleers spreken daarom van : "Hun moraal en de onze".

LEEF!

Hetzelfde verhaal geldt immers voor Johan Brusseleers, collega-arts en collega-gemeenteraadslid van Martens. Die is op 1 december 2005 voor de onderzoekscommissie van de Orde moeten verschijnen, als voorproefje voor de zogenaamde Provinciale Raad. Het is deze raad die de schorsingen uitspreekt. Dat het de Orde menens is met die schorsingen blijkt uit het feit dat reeds meerdere honderden dokters een schorsing opliepen.

Jean Paul-Martens en Johan Brusseleers zijn niet van plan om de sancties van de Orde zomaar gewillig te ondergaan. Ze beschouwen zo'n veroordeling als een politieke afrekening en willen er dan ook de nodige ruchtbaarheid aan geven.

Het feit dat beide artsen ook zetelen in de gemeenteraad zal hen hierbij zeker en vast helpen. De twee richtten recent mee een linkse politieke groep op in Zaventem. De groep kreeg de naam "LEEF!" en bereidt momenteel de  gemeenteraadsverkiezingen van oktober voor.

Naar boven