Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Werknemers van Bayer onder druk of hoe leven in het Beieren aan de Noordzee PDF Print Email
Geschreven door Jef Van Der Elst op woensdag, 16 december 2009

Het Duitse model

“Mitbestimmung” is een kernwoord dat mooi omschrijft hoe in het Duitse model bedrijfsleven, vakbonden en politiek samenwerken om de belangen van de Duitse economie in zijn geheel te stroomlijnen. Typisch hierin was de afspraak tussen politiek en bedrijfsleven om geen bedrijfssluitingen aan te kondigen voor de herverkiezing van Angela Merkel. Lagere belangen moeten wijken voor hogere belangen.

Beieren aan de Noordzee

Vaak wordt Vlaanderen het Beieren aan de Noordzee genoemd. Een mooie illustratie dat ook in dit gewest aan “Duitse” politiek gedaan wordt is het dossier van de Antwerpse vestiging van het Duitse bedrijf Bayer. Hoofdrolspelers hierin: de Antwerpse en de internationale directie van het bedrijf Bayer, de Vlaamse minister-president Kris Peeters (met een verleden in UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers), de patroonsfederatie Essencia van de chemische sector. Gelukkig in een andere rol in dit verhaal de syndicale organisaties van de chemie. 

Een nieuw sociaal economisch dossier

Polycarbonaat is een grondstof voor verschillende toepassingen: CD-s en DVD-s, andere toepassingen in de basischemie ... Door een aantal marktgebonden redenen (wie koopt nu nog CD-s) en door een zelfgecreëerde overcapaciteit (zoals steeds door investeringen in de Aziatische groeimarkten) ontstaat er mogelijk een probleem voor de productie in Europa. De internationale directie wil de vestingen van Antwerpen en Uerdingen tegen elkaar uitspelen om een neerwaartse spiraal te organiseren in de loons- en arbeidsvoorwaarden. His masters voice, de Antwerpse directie, wil scoren en stelt een rigoureus besparingsplan op voor de Antwerpse vesting. 

Een combinatie van loonblokkering, langer werken en afdankingen.

De Antwerpse directie wil zonder normale onderhandelingen op zeer korte termijn iets forceren. Alle normale regels van het overleg worden omzeild en men gaat direct voor een verzoening. Dit is een procedure bij hoogdringendheid waar een ambtenaar wordt ingezet om een explosief dossier te ontmijnen. 

Een Europees intermezzo

In Antwerpen vindt een gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van de Duitse en de Antwerpse vestiging. Er is helemaal geen hoogdringendheid en de cijfers van de Antwerpse directie worden echt in vraag gesteld. Er wordt een gemeenschappelijk pamflet opgesteld door de verschillende vakbonden. Beiden zeggen dat ze niet tegen elkaar uitgespeeld willen worden en voor beiden is een terugkeer naar een ander ploegensysteem (met zeven aaneensluitende werkdagen) onaanvaardbaar.

Een Antwerps intermezzo

De standpunten van de Antwerpse Bayer-directie, hierbij actief ondersteund door de patronale federatie voor de scheikunde Essencia zorgen voor verontwaardiging bij alle betrokken chemie- en petroleumbedrijven. Dit resulteert in een gemeenschappelijk standpunt van alle betrokken syndicale organisaties: men zal niet tolereren dat het patronaat zijn natte droom wil realiseren op de rug van de werknemers van Bayer en bij uitbreiding van alle bedrijven van de chemische en petrochemische sector.

Een mislukte verzoening

De poging van de directie van Bayer Antwerpen om met actieve steun van Essencia een doorbraak te forceren mislukt. Ze komen terug met een protocol van niet-verzoening. Beiden terug naar af.

Kanzler Peeters in actie

Verschillende dagen voert minister-president Kris Peeters samen met Essencia actief campagne voor toegevingen van de werknemers en vakbonden van Bayer Antwerpen. Verschillende kranten steunen hem hierin. Meer en meer wordt het duidelijk dat hij eerder optreedt als vertegenwoordiger van Unizo dan als een Vlaamse politicus. Enkel de publieke steun van Rudy De Leeuw op de nationale actiedag van het ABVV brengt enig tegengewicht.

Hoog bezoek uit Duitsland

Er wordt een bezoek aangekondigd met Van Osselaer, lid van de Board of Management van BMS en verantwoordelijk voor arbeidsrelaties. De situatie wordt ontmijnd en er wordt een planning opgemaakt voor echte gesprekken. Tegelijkertijd wordt duidelijk gemaakt dat er geen scenario is voor de sluiting van de Antwerpse vestiging.

Voorlopige conclusie

Door hun eigen sterkte, door steun van hun Europese collega’s en van de vakbonden van de sector is een eerste aanval afgeslagen. Uit deze confrontatie komen de werknemers van Bayer zeker versterkt naar voor voor toekomstige confrontaties.

 


 

Petroleum sector regio Antwerpen sluit zich volledig aan bij het intersyndicaal pact scheikundige industrie regio Antwerpen. 

ABVV Petroleum (De Algemene Centrale en BBTK) 

Landelijke Bedienden Centrale – Nationaal Verbond Kaderpersoneel 

ACV Energie en Chemie 

De vakbonden uit de petroleum sector willen met deze verklaring hun solidariteit betuigen aan de werknemers van de scheikundige industrie regio Antwerpen en vooral aan de werknemers van Bayer. 

Ook wij nemen het standpunt in dat er niet kan geraakt worden aan onze loon en arbeidsvoorwaarden. 

Ook in de petroleum sector zijn er bedrijven waar de arbeidsduur onder deze van de sector liggen, deze afspraken zijn indertijd gemaakt om banen te redden door middel van arbeidsduurvermindering en kaderen volledig in de regeringsmaatregelen die voorzien in een tijdelijke verminderde RSZ bijdrage voor de werkgevers bij het verminderen van de arbeidsduur. 

Onze loon en arbeidsvoorwaarden, inclusief de sociale vrede zijn onderhandelde afspraken, omgezet in collectieve afspraken. Wij zullen ons door niets of niemand laten chanteren om deze af te bouwen, om welke reden dan ook. Vandaag spelen de werkgevers Europese werknemers tegen elkaar uit, als men daar morgen in slaagt, gaat men dan vergelijken met China? Wij wensen niet mee te werken aan deze neerwaartse spiraal! 

Daarom sluiten de vakorganisaties, het ABVV Petroleum, de LBC-NVK en het 

ACV Energie, zich aan bij het intersyndicaal pact scheikundige industrie regio Antwerpen. 

De ondertekenende vakorganisaties, het ABVV Petroleum, de LBC-NVK en het ACV Energie & Chemie, zien af van elk akkoord dat de verworven loon- en arbeidsvoorwaarden afbouwt. Geen enkele van de genoemde vakorganisaties zal in de Petroleum sector regio Antwerpen CAO's afsluiten die het inkomen verlaagt en/of de arbeidstijd van de werknemers verhoogt. 

Voor de ondertekende vakorganisaties, 

Patrick Lodewijckx Benny Willems 

Secretaris Secretaris 

De Algemene centrale ABVV BBTK ABVV 

 

Rik Van Reeth Rob Prins 

Secretaris Hoofdsecretaris 

LBC-NVK ACV Energie & Chemie 


 


Naar boven