Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Internationale dag tegen geweld op vrouwen. Huiselijk geweld neemt als maar toe PDF Print Email
Geschreven door Els Pellegrims op zondag, 25 november 2012
Op zaterdag 24 november werd de provinciale actie tegen huiselijk geweld gestart op de Veemarkt in Mechelen. Met enkele optredens en korte toespraken, willen verschillende officiële instanties laten zien dat er een gecoördineerde aanpak is van dit (psychisch, fysiek en seksueel) geweld binnen vier muren. Er is aandacht voor eventuele kinderen, medische, psychologische en maatschappelijke begeleiding, zodat geen enkele melding verloren geraakt en elk slachtoffer zo goed mogelijk begeleid wordt. Er is een speciale gezinscel opgericht bij de politieploegen, de vraag is of deze aanpak ook bij de interventieploegen bekend is, die nochtans vaak als eerste tussenkomen. Geïntegreerde aanpak met de nadruk op hulp lijkt de toverformule, maar zo lang slachtoffers en daders uit angst niet spreken, blijft het duren. Deze actie is ook een oproep aan onrechtstreekse getuigen om dit taboe te doorbreken : maak geweld bespreekbaar en neem zo de isolatie en schaamte weg. Belangrijke opmerking hierbij is dat externe druk, zoals economische onzekerheid, de kans op geweld groter maakt. Neem de druk weg, geef mensen weer eigenwaarde en ze moeten hun frustratie niet uitwerken op hun onmiddellijke omgeving.

Huiselijk geweld slaat nergens op, maar men mag niet vergeten dat er voor "echt" geweld al vele drempels overschreden zijn en het zijn net die drempels die structureel aangepakt moeten worden. Deze actie blijft werk achteraf, laat ons beginnen aan de preventie : emancipatie van elke vrouw, man en kind.

Verontrustende evolutie

In 2010 gaven 3530 mensen bij de Centra voor Algemeen Welzijnswerk aan dat zij te maken kregen met familiaal geweld. In 2011 steeg dit cijfer op een verontrustende manier naar 7832 !! Meer dan een verdubbeling. In Mechelen alleen al kreeg de politie in het jaar 2011 2000 meldingen van intrafamiliaal geweld. Dit jaar zullen klachten van kindermishandeling de 500 overstijgen. Het is duidelijk dat de crisis binnen de 4 muren van de woonst hard 'toeslaat'.

 

Foto's door Bruno De Wit

Naar boven