Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Het einde van de ballingschap in zicht voor de 5 van BBTK? PDF Print Email
Geschreven door Bernadette Mussche op vrijdag, 04 oktober 2013
Het is nu meer dan drie jaar geleden dat het federaal triumviraat van BBTK-SETCa (ABVV) tegen 5 gemandateerde vakbondssecretarissen van BBTK-SETCA BHV zware fouten inriepen om hen te beletten hun werk verder te zetten en de delegaties in de bedrijven bij te staan.   

 

Intussen velde de arbeidsrechtbank dit voorjaar een eerste vonnis in de zaak van Rik en Ria waarbij vastgesteld werd dat er helemaal geen sprake was van een fout. De federale leiding ging hiertegen in beroep.

 

De zaak van Eric, Martin en mezelf, komt op zijn beurt voor opf 21 oktober om 14u. 

 

Het verdriet blijft groot dat Eric helaas niet aanwezig zal zijn. Hij had zo graag zijn “morele rehabilitatie” meegemaakt.

Uw aanwezigheid op de rechtbank zou voor hem een eerbetoon zijn.

In de hele afgelopen periode waren onze tegenstanders tot geen enkel overleg bereid. Zowel wijzelf als Rik en Ria deden verschillende pogingen in die richting doch niet één keer gingen ze met ons rond de tafel zitten.


Hoe jammer het ook is dat syndicale zaken voor een rechtbank uitgevochten moeten worden, er is geen alternatief: onze tegenstanders hebben onze organisatie ingepikt en houden ze bezet.


Onze organisatie teruggeven aan haar basis, dat blijft het doel. 


De onmiddellijke teruggave van de middelen nodig om ons werk te kunnen doen met een uitvoerbaar vonnis in afwachting van hoger beroep blijft de hoofd-eis!

 

Mogen we er op rekenen dat jullie er bij zullen zijn? We moeten samen trachten om het rechtscollege te overtuigen van het belang van deze zaak, niet alleen voor onze organisatie maar ook voor de werking van onze democratie. 

Men zegge het voort!..

 

De zaak komt voor de 2e kamer van de arbeidsrechtbank van Brussel op maandag 21 oktober, om 14u, zaal 4, Poelaertplein 3, 1000 Brussel


Naar boven