Actie in zorg op 8 oktober afgelast: eindelijk sociaal akkoord getekend PDF Print Email
Geschreven door Bruno De Wit op maandag, 07 oktober 2013
De aangekondigde staking van 8 oktober (zie ons artikel  van19 september) in de federale zorgsector werd afgelast. Op woensdag 3 oktober kwam er immers een doorbraak in het sociaal overleg. Na een marathononderhandeling van niet minder dan 13 uur werden 4 van de 5 cao’s ondertekend.

Het akkoord voor de sector van de ziekenhuizen, thuisverpleging, ouderenzorg, revalidatiecentra en de sector van de gezondheidsinstellingen, labo’s, preventiediensten, de diensten van het bloed bestaat uit 4 ondertekende cao’s, met name die over brugpensioen op 58 jaar en brugpensioen op 56 jaar voor de vaste nachtdiensten, een over tijdskrediet en een over opleiding.

Het was BBTK-Setca die als eerste een stakingsaanzegging heeft ingediend voor 8 oktober. Ze werden daarin snel gevolgd door de Franstalige bediendenbond CNE. Nadien gaf ook LBC te kennen actie te willen voeren op 8 oktober. Actie, maar geen staking.

Maandenlang weigerden enkele voornamelijk Franstalige werkgeversorganisaties in de sector om de voorliggende cao’s te ondertekenen. Op 24 september voerden BBTK en CNE samen actie bij verschillende werkgeversorganisaties.  Deze regionale acties moesten culmineren in de staking van 8 oktober. Nu 4 van de 5 cao’s ondertekend zijn wordt de actie afgeblazen. Toch trekt BBTK haar stakingsaanzegging niet in tot de laatste cao m.b.t. de invoering van het loonbarema 1.35 voor alle zorgkundigen is ondertekend. Op 14 oktober komt het Paritair Comité terug bij elkaar en hopelijk zijn de door het kabinet van minister Onkelinx beloofde centen voor de uitbetaling van deze barema’s tegen dan geregeld.

Het is duidelijk dat dreiging met staking en acties bepaalde werkgeversfederaties heeft doen plooien.

Toch is er serieus op de rem gestaan. De voorbereidende  acties werden vooral gevoerd in Wallonië en Brussel-Halle-Vilvoorde. In Vlaanderen, waar LBC de grootste is, ontbrak een syndikaal front. In Wallonië bestond dit wel. In Vlaanderen is bijna geen ruchtbaarheid gegeven aan de nakende actie van 8 oktober. 

LBC verspreidde zelf, nadat BBTK en CNE 8 oktober naar voor hadden geschoven als stakingsdag, een pamflet om op te roepen tot een actiedag in Brussel in de Pletinxstraat  (bij ACV). Weg syndikaal front, enkel de eigen affirmatie. In sommige BBTK-afdelingen werd zelfs geen pamflet verspreid. Dat dit tot enige wrevel heeft geleid toont de persmededeling aan van LBC, waarin zij stellen dat zij (LBC-NVK) een akkoord hebben bereikt :LBC-NVK bereikt doorbraak sociaal overleg federale zorgsector!

Tot nu toe is er geen pamflet verspreid in Vlaanderen door BBTK- zelfs op hun site wordt er nog niets verteld. In tegenstelling met de Franstalige versie van de site van BBTK waar het pamflet van Setca wel wordt weergegeven. Er is enkel een persmededeling verspreid: “Sociaal akkoord in zicht in de sector van de gezondheidszorg: De BBTK schort stakingsacties op”.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront zal duidelijk vanop de werkvloer moeten opgebouwd worden...

 

 

 

 

Naar boven