Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

De SAP en de mobilisaties tegen de oorlog tegen Irak PDF Print Email
Geschreven door SAP op dinsdag, 15 oktober 2002

Aangenomen door het Politiek Bureau van de SAP op 16 oktober 2002

Eenheid tegen de oorlog!

  1. Bush, Blair en Co spreken vandaag terug duidelijke oorlogstaal en maken er geen geheim van opnieuw bombardementen en een oorlog tegen Irak te willen starten. Dit terwijl de bevolking van dat land de voorbije tien jaar reeds zwaar op de proef werd gesteld door een moorddadig embargo. De SAP verzet zich tegen deze oorlog omdat die niets meer of minder inhoudt dan een nieuwe imperialistische rooftocht. Bush is immers uit op de belangrijke oliereserves van dat land en wil er een marionettenregering aan de macht die bereid is die olie aan een ‘vriendenprijsje’ te verkopen aan de Amerikaanse multinationals. De SAP steunt op geen enkele wijze het regime van Saddam Hoessein maar verzet zich tegelijkertijd tegen een nieuwe oorlog tegen zijn land.
  2. De SAP is voorstander van een ééngemaakt nationaal initiatief tegen de oorlogsdreiging tegen Irak en voor vrijheid voor Palestina. Wij zijn voor een ééngemaakte nationale massabetoging door het centrum van Brussel, van Noord naar Zuid, rond de orde woorden: Geen oorlog om olie, geen oorlog tegen Irak (met of zonder een VN-mandaat), voor de opheffing van het embargo tegen Irak, geen enkele steun van België aan een oorlog tegen Irak, vrijheid voor Palestina, tegen de aanmaak en het gebruik van massa-vernietigingswapens waar ook ter wereld. De SAP vindt het uiterst belangrijk dat er in navolging van een aantal massa-mobilisaties in andere Europese landen ook in België terug een massale anti-oorlogsbeweging kan ontstaan.
  3. De SAP betreurt het dat er vandaag twee anti-oorlogsplatformen bestaan en nog méér dat er twee oproepen circuleren voor massademonstraties op twee verschillende data. Dit is een slechte start voor de heropbouw van een anti-oorlogsbeweging in ons land. Als we in dit land de massa’s op de been willen krijgen tegen een oorlog in Irak, moeten we kiezen voor een ééngemaakte nationale actiedag, om de eenvoudige reden dat vele verontruste inwoners van dit land geen twee weekends na elkaar de trein naar Brussel zullen nemen. De twee oproepen bemoeilijken dus de mobilisatie tegen de oorlog en dreigen beide acties te verzwakken.
  4. De oproep "Geen oorlog tegen Irak", ondertekend door ondermeer de twee grote vakbonden, 11.11.11., Oxfam Solidariteit, Pax Christi, Voor Moeder Aarde, VZW Vrede, MOC, CNAPD en anderen, bevatte een aantal essentiële sterke punten: geen oorlog tegen Irak, geen enkele steun van de Belgische regering aan een mogelijke oorlog, opheffing van het embargo. Belangrijk is ook dat de ondertekenaars nu oproepen tot een massamanifestatie op 17 november, op basis van acht centrale ordewoorden die de SAP, ondanks kleine reserves, kan onderschrijven. Wel is het zo dat op de oorspronkelijke platformtekst van het initiatief zeker en vast kritiek kan geleverd worden, alsook op de totstandkoming van die oproep. De uithaal naar een ‘mogelijke Irakese aanval’ daarin was misplaatst, vandaag draait het immers in de eerste plaats om een ‘mogelijke Amerikaanse aanval’ waartegen de beweging zich moet keren. De passage waarin gesteld werd dat de bestaande stocks van massavernietingswapens ‘in de verschillende landen van het Midden-Oosten’ moeten opgeruimd worden, zette Europa en de VS uit de wind, net op het moment dat de oorlogsdreiging uitgaat van deze landen! Dat blijkt nu echter in de ordewoorden gecorrigeerd, vermits daarin alle massavernietingswapens ‘waar ook ter wereld’ worden bekampt. Ook in de oorspronkelijke eisen stelden zich soortgelijke problemen. De huidige ordewoorden reppen echter met geen woord meer over de VN-wapensinspecteurs, wat volgens de SAP een goede zaak is. De huidige ordewoorden spreken zich ook uit voor vrede en vrijheid voor Palestina.
  5. De coördinatie "STOPUSA" roept op voor een manifestatie op 10 november op basis van een kort eisenplatform tegen de oorlog en elke vorm van buitenlandse inmenging. De oproep werd ondertekend door een tiental ‘personaliteiten’, waarvan minstens de helft leden van de PvdA zijn. Onze belangrijkste kritiek op dit initiatief is dat het de noodzakelijke eenheid in de actie tegen een oorlog tegen Irak in de weg staat. Een tweede kritiek luidt dat de oproep geen spatje kritiek levert aan het adres van het regime van Saddam. De SAP vindt het vandaag prioritair om alle mensen die in ons land tegen een oorlog tegen Irak, tegen steun van de Belgische regering aan die oorlog en voor de opheffing van het embargo tegen Irak zijn, samen op straat te krijgen in één grote massademonstratie. Het initiatief "STOPUSA" dreigt nu de mobilisaties tegen de oorlog te verzwakken en kiest voor verdeeldheid in plaats van voor eenheid. De SAP is het grosso modo eens met de eisen van "STOPUSA", maar niet met de keuze om op een andere dag te betogen. De ordewoorden die nu circuleren voor de betoging van 17 november rechtvaardigen geen twee gescheiden nationale betogingen. "STOPUSA" kan deelnemen aan de betoging van 17 november op basis van haar eigen ordewoorden.
  6. Tijdens de komende weken moet alles in het werk gesteld worden om de eenheid te herstellen en alsnog te komen tot een ééngemaakte nationale actiedag tegen de oorlog tegen Irak op 17 november. De SAP zal manifesteren op 17 november en alles in het werk stellen om van deze betoging een succes te maken. De SAP volgt hierbij in de eerste plaats haar eigen ordewoorden, maar werkt samen met iedereen die vandaag gekant is tegen de oorlog en voor de opheffing van het embargo.

Het Politiek Bureau van de SAP, 16 oktober 2002

Naar boven