Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Naar een grote klimaatactiedag op 8 december PDF Print Email
Geschreven door David Dessers op woensdag, 18 juli 2007
Twee maanden geleden lanceerden 23 vertegenwoordigers van allerhande sociale bewegingen uit ons land de oproep 'Klimaat en sociale rechtvaardigheid' (www.klimaatoproep.be). De zoveelste oproep om werk te maken van een snelle aanpak van het klimaatprobleem? Ja en neen. Ja, want de 23 roepen inderdaad op voor een doeltreffende en drastische aanpak van het probleem en eigenlijk kan dat nooit genoeg gebeuren. Maar ook neen, want deze oproep onderscheidt zich op twee essentiële punten van andere initiatieven rond klimaat. Ten eerste stellen de 23 voor om de pure lobbytactiek die nogal eigen is aan het wereldje van de grote ngo's en milieubewegingen te verlaten en voluit te kiezen voor de opbouw van een bewe-ging die actie voert op straat en op die manier een krachtsverhouding durft op te bouwen tegenover de regering. Ten tweede verbindt de oproep de vraag voor een efficiënte aanpak van het klimaatprobleem met de eis voor internationale sociale rechtvaardigheid. De strijd tegen klimaatverandering zal immers veel middelen vergen en nu reeds rijst de vraag wie die rekening zal betalen. Heel wat neoliberale ideologen toveren nu een hele waaier van consumententaksen, lastenverschuivingen en handel in vervuilingsrechten uit hun hoge hoed als maatregelen om het klimaat te redden. Hoog tijd dus dat de linkerzijde wakker schiet en werk maakt van een links en sociaal klimaatplan, waarbij de echte verantwoordelijken in de geldbeugel mogen tasten.

Vandaag hebben reeds meer dan 400 burgers en vertegenwoordigers van allerhande bewegingen en organisaties de oproep 'Klimaat en sociale rechtvaardigheid' onderschreven. Dat is goed nieuws want het betekent dat de mogelijkheid van een grote klimaatmanifestatie in ons land steeds groter wordt. Op zaterdag 8 december zal er in de hele wereld actie gevoerd worden ter verdediging van het klimaat, naar aanleiding van een volgende VN-klimaattop op Bali, Indonesië. Op die dag willen we ook in ons land een grote actiedag op poten zetten, met als orgelpunt een eerste nationale klimaatmanifestatie door de straten van de hoofdstad.

Tijdens een eerste vergadering van 'Klimaat en sociale rechtvaardigheid' in juni waren er ook twee vertegenwoordigers van 'de klimaatcoalitie' (www.klimaatcoalitie.be) aanwezig. Deze coalitie groepeert een 60-tal middenveldorganisaties, onderwie de grote milieu-organisaties, de grote ngo's en de twee grote vakbonden. Positief was alvast dat deze mensen de hand uitstaken naar 'Klimaat en sociale rechtvaardigheid' en voorstelden om samen werk te maken van één grote actiedag rond klimaat waarbij elk zijn eigen actiemethoden en invalshoeken kan behouden. Eenheid in diversiteit, zeg maar. Uiteraard werd die uitgestoken hand sterk gewaardeerd en tijdens de zomermaanden zal de samenwerking verder geconcretiseerd worden. Ondertussen heeft de SAP haar eigen klimaatcampagne gelanceerd en zullen we tijdens het najaar overal in het land meetings en activiteiten op poten zetten onder de slagzin: verander de wereld, niet het klimaat!

Naar boven