Naar een marxistische ecologie...
Antwerpen:
Ma 3-12: "Een maatschappij in crisis" (20u)
Ma 10-12: "De politieke economie/ecologie van het kapitalisme" (20u)
Ma 17-12: "Ecosocialisme: een project dat tegelijk rood en groen is?" (20u)
Gent:
Ma 5-11: "Een maatschappij in crisis" (20u)
Ma 12-11: "De politieke economie/ecologie van het kapitalisme" (20u)
Ma 19-11: "Ecosocialisme: een project dat tegelijk rood en groen is?" (20u)
Leuven:
Do 15-11: "Een maatschappij in crisis" (20u)
Do 22-11: "De politieke economie/ecologie van het kapitalisme" (20u)
Do 29-11: "Ecosocialisme: een project dat tegelijk rood en groen is?" (20u)

Gent:
Waar? Masereelhuis, F. Van Arteveldestraat 35, 9000 Gent. De Arteveldestraat is een zijstraat van het Sint-Annaplein. Het plein waar de cinema “Studioskoop” is gevestigd.
Organisatie: SAP-Gent en Rood-Gent

Leuven:
Waar? Masereelclub, Ierse Predikherenstraat 33, 3000 Leuven. De Ierse Predikherenstraat is een zijstraat van de Brusselsestraat en dichtbij Camillo Torres
Organisatie: SAP-Leuven
Antwerpen:
Waar? Vergaderzaal Oxfam Wereldwinkel, Sint-Jacobsmarkt 82-84, 2000 Antwerpen.
Organisatie: SAP-Antwerpen en Masereelfonds Antwerpen
Er wordt ruim tijd voorzien voor vragen en discussie. Het aantal plaatsen is beperkt, schrijf je dus snel in! Via onderstaand formuliertje of zend een mailtje naar info@sap-rood.be, of bel eens naar 0485/08.77.20. De deelnameprijs bedraagt 5 euro. In die prijs is een pakket teksten inbegrepen.

Wetenschappers twijfelen er niet meer aan: het klimaat verandert. Een aantal maatregelen krijgt stilaan vorm: Kyoto, CO2-taksen, biobrandstoffen. Te laat, te traag… te rechts en asociaal? Er zijn linkse en rechtse analyses van de klimaatproblematiek, linkse en rechtse oplossingen. Het klimaatprobleem is immers een maatschappelijk probleem. Het ontstond binnen een welbepaalde, historisch gesitueerde maatschappijvorm (het kapitalisme), en het heeft onvermijdelijk sociale gevolgen.

Wie deze maatschappij wil begrijpen om ze te veranderen, komt vaak bij het marxisme terecht. Uiteraard waren er in de 20ste eeuw regimes die zich op het marxisme beriepen en bijzonder onderdrukkend en milieuvervuilend waren. Het marxisme is echter geen dogma of doctrine. Er zijn duizend en één marxismen! We moeten dan ook creatief en selectief zijn. Op de drempel van de 21ste eeuw kunnen we opnieuw zonder complexen op zoek gaan naar de bevrijdende en democratische geest van het marxisme. En daar vinden we ook…. aanzetten voor een theorie van de ecologie. Er bestaat vandaag een interessant debat over het ecologische vraagstuk onder marxistische auteurs en activisten. Deze vormingscyclus biedt een inleiding op deze discussie, die zeker nog niet op alle vragen een antwoord claimt te hebben. Iedereen is welkom!

Een vorming? Een beetje uitleg over de inhoud en het doel...

1. Een maatschappij in crisis. Marx volgde het werk van wetenschappers als Darwin, Liebig of Podolinsky op de voet, en leverde een aantal bouwstenen om de link tussen maatschappij en milieu beter te begrijpen. Waaruit bestaat zijn bijdrage? Hoe verbinden marxisten de ecologische crisis met de maatschappijcrisis, uitbuiting van de natuur met uitbuiting van de mens? Wat is de maatschappelijke inzet van de klimaatproblematiek?

2. De politieke economie/ecologie van het kapitalisme. De milieucrisis is onlosmakelijk verbonden met de maatschappij waarin we sinds 200 jaar leven: het kapitalisme. Dat genereerde enorme rijkdom, maar bracht ook uitbuiting, ongelijkheid en milieuvervuiling met zich mee. Wat is de motor achter die machine? Waarom spelen fossiele brandstoffen zo’n cruciale rol in dit systeem? Welk mechanisme schuilt er achter de enorme technologische omwentelingen? Is een groen kapitalisme mogelijk? Heeft de milieudimensie een plaats in de marxistische theorie van de economie? 

3. Ecosocialisme: een project dat tegelijk rood en groen is? Steeds meer mensen beseffen dat een radicaal alternatief nodig is voor de huidige milieucrisis. Wat rommelen in de marge, kleine hervormingen of anders gaan consumeren, volstaan niet meer. Maar evenmin kunnen we de bestaande, kapitalistische technologie en productieorganisatie inzetten voor socialistische doelen, zonder ze in ecosocialistische zin te veranderen. Rood kan niet zonder groen, en omgekeerd! Maar op welke manier kunnen we de maatschappij veranderen? Hoe zou een ecosocialistisch maatschappijproject er kunnen uitzien?

Wie spreekt op zo'n avond?

De sessies worden begeleid door M. Lievens, doctorandus politieke filosofie en auteur van “Het neoliberaal bedrog”, en David Dessers, journalist en mede- auteur van “Ya Basta. Globalisering van onderop”. Beide zijn mede-initiatiefnemers van de oproep ‘Klimaat en sociale rechtvaardigheid’, die samen met de Klimaatcoalitie op 8 december een betoging organiseert voor een solidaire aanpak van het klimaatprobleem.

Schrijf je in!


... me inschrijven voor de vormingscyclus "Marxisme & Ecologie" (geef best boven aan in welke stad u woont of studeert).