Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Verlenging CAO's brugpensioen getekend: het personeel van de social profit haalt een eerste slag thuis PDF Print Email
Geschreven door Bert Inwoud op vrijdag, 17 december 2010

Op 31 oktober berichtten we al over de problematiek van de brugpensioenen in de social-profit (zie "Witte woede kleurt weer straten rood en groen" ).  Op dat moment was er grote ongerustheid in de sector omdat bepaalde werkgeversorganisaties weigerden om de CAO's te verlengen die op 31 december van dit jaar zouden aflopen: de CAO voor voltijds brugpensioen op 58 jaar en de CAO voor deeltijds brugpensioen vanaf 56 jaar.

Op 9 december was het nog steeds niet duidelijk of er een verlenging zat aan te komen aangezien Zorgnet Vlaanderen, de grootste werkgeversfederatie, als geheel nog niet over stag was gegaan. Bepaalde, grote, onderdelen van Zorgnet hadden toen wel al getekend: UZ Gasthuisberg uit Leuven, De Broeders van liefde, AZ Groeninge uit Kortrijk, ... Maar andere grote spelers weigerden nog.

Op dat moment had LBC samen met BBTK een stakingsaanzegging lopen om de druk op de ketel te houden. Uiteindelijk is dan Zorgnet Vlaanderen in haar geheel tot ondertekening overgegaan . Het is een verlenging van 3 jaar, waar de werkgevers eerst maar voor 1 jaar wilden tekenen.

Het ondertekenen van deze CAO's is een belangrijke opsteker voor de verdere onderhandelingen voor een nieuw sociaal akkoord voor de sector voor de komende 5 jaar.

Gezien de sterke druk om het brugpensioen af te schaffen in het kader van het Generatiepact is wat de mensen van de social profit hebben kunnen behouden zeer belangrijk!

De werkgevers moeten hun handen afhouden zowel van het brugpensioen als van de arbeidsduurverminderingsdagen. Zij weten dat zij een vastberaden tegenstander tegenover zich hebben.

U kan hier het pamflet nalezen dat LBC hierover heeft verspreid

Naar boven