Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Dringende oproep van onze Pakistaanse kameraden! PDF Print Email
Geschreven door Labour Party of Pakistan op zondag, 15 augustus 2010

Help de bevolking van Pakistan die de laatste weken getroffen werd door overstromingen en stortregens in verschillende delen van het land. Waterbekkens zijn doorbroken en de mensen werden getroffen door de watervloed. Meer dan 12 miljoen mensen zijn getroffen door deze overstromingen. Meer dan 650.000 huizen zijn ingestort, het merendeel in de dorpen.

Duizenden hectaren landbouwgewassen zijn vernield. Huizen eb de veestapel van runderen en geiten zijn vernietigd, samen met het huishoudgerei, kleren, schoenen en andere zaken. Bewoners van de dorpen zitten zonder drinkbaar water, voedsel, onderdak en kleding.

De situatie is voornamelijk voor kinderen en vrouwen nijpend: zij hebben nood aan voedsel en kleding. Ten gevolge van het gebrek aan drinkbaar water verspreiden besmettelijke ziekten zich vliegensvlug in de getroffen streken. Meer in het bijzonder worden griep, koorts, diaree en cholera vastgesteld.

De reactie van de regering heeft de situatie nog verergerd. Zij hebben gefaald om onmiddellijk in actie te komen en lieten tienduizenden zonder enige hulp. Zij kwamen na 24 uur naar de noodkampen met armzalige hoeveelheden voedsel om te verdelen. De kloof tussen het voedsel dat werd bedeeld en het groot aantal dat mensen dat wanhopig op zoek was naar voedsel heeft er toe geleid dat er rellen uitbraken.

Ook al is er weinig media-aandacht voor, toch is de situatie in Baluchistan even erg als in Khyber-Pakhtoonkwha en in de westelijke en zuidelijke Punjab. Zoals gewoonlijk staan de bewoners van Baluchistan niet hoog op de prioriteitenlijst van de regering.

De Labour Education Foundation, de Labour Party of Pakistan, de National Trade Union Federation, Women Workers Help Line en het Progressive Youth Front hebben Labour Flood Relief Camps (LRC) opgezet in Lahore en hebben tot nu toe meer dan 300.000 rupies verzameld. 110.000 rs. zijn hiervan naar Baluchistan gestuurd en meer dan 200.000 rs. is op weg naar Zuidelijk Punjab om zo de salchtoffers van de overstromingen te helpen.

Wij roepen onze vrienden en organisaties in Pakistan en de rest van de wereld op voor giften:

Alle financiële steun is welkom op het rekeningnummer van de LRC

Op naam van Labour Education Foundation

Reknr.: 01801876 en versturen als volgt:

Laten doorsturen via Citi Bank, New York, USA Swift CITI US 33 naar BANK ALFALAH LTD.,KARACHI,PAKISTAN,KASHMIR ROAD, LAHORE, PAKISTAN Swift: ALFHPKKALDA for A/C No. 01801876 OF LABOUR EDUCATION FOUNDATION

www.laborpakistan.org


Verslag Pir Sabaq (Pakistan) 

Hieronder volgt een verslag van een delegatie in de provincie Khaider Khawa bestaande uit vier leden van het Labour Relief Committee, een hulpcampagne waar ook de Labour Party Pakistan aan deel neemt. 

“Op 29 juli is Pir Sabaq, in het Nowshehra-disctrict, een stad met een een bevolking van meer dan 34.000 inwoners, volledig verwoest door de recente overstromingen. Inmiddels is een tentenkamp met meer dan 1000 tenten opgezet, maar de meeste inwoners wonen noodgedwongen nog steeds in hun verwoeste huizen. Wanneer deze huizen verder instorten kan dit leiden tot nog meer slachtoffers. Naast dat mensen hun huis zijn kwijtgeraakt, hebben ze ook hun huisraad verloren. Veel mensen hebben ook hun veestok van runderen en geiten verloren. Gevolg is dat mensen zonder voedsel, drinken of kleding zitten. 

Pir Sabaq is een stad waar hoofdzakelijk arbeiders wonen die in de marmer- en steenfabrieken, in de bouwsector of op het land werken. Toen het Labour Relief Committee (LRC) de stad half augustus bezocht, vertelden de locale bewoners dat het water meer dan 4 meter hoog stond, net zo hoog als de daken van de huizen. De overstromingen teisterden de stad om 4 uur 's nachts, op het moment dat mensen sliepen en enkel tijd genoeg hadden om zichzelf in veiligheid te brengen. De eigenaren van kleine toeristische bootjes deden hun best om te helpen het leven van de gewone mensen te redden. 

Ter contrast, toen legerhelikopters ter plekke kwamen, begonnen ze onmiddellijk met het evacueren van de families van de militairen en de rijken in de stad. Mensen zagen onmiddellijk de discriminatie van het leger. Mensen vertelden dat vele mensen vast zaten op de daken van hun huizen en dat ze tevergeefs zwaaiden voor hulp toen de legerhelikopters arriveerden. 

Men neemt het de overheid kwalijk dat ze heeft gefaald om mensen tijdig te informeren over de gevaren en de omvang van de overstromingen. Het is deze zelfde overheid die water uit de Warsik- dam liet wegstromen, om naastgelegen militaire kampen te beschermen. 

Het LRC heeft ook het huis van Pervaiz Lala, algemeen secretaris van de LPP in Pir Sabaq, bezocht. Net als het grootste gedeelte van de huizen was ook zijn woning volledig verwoest. Hijzelf en zijn familie zijn nu dakloos. Lala vertelde dat mensen na de overstroming drie dagen zonder eten zaten. 

Tot dusverre heeft geen enkele overheidsvertegenwoordiger de regio bezocht. De minister van Informatie van de provincie heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat de overheid niet bij machte is om ook maar enige hulp te bieden aan de mensen in de getroffen gebieden. Dit terwijl twee dagen ervoor de eerste NGO's al begonnen waren met het uitdelen van voedsel. 

Er staat nog steeds overal water in Pir Sabaq. De stank is overal en er is geen schoon drinkwater voorradig. Kinderen hebben last van diarree en huidziektes. De locale overheidsapotheek, de enige medische voorziening voor de inwoners van de stad, is volledig verwoest. In deze omstandigheden worden mensen voortdurend blootgesteld aan allerlei besmettelijke ziektes.”. 

Vertaling: Grenzeloos

 

Naar boven