Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

De toekomst van de Europese arbeidersklasse wordt in Griekenland beslist! PDF Print Email
Geschreven door Vierde Internationale op maandag, 28 mei 2012

Twee jaar lang hebben de Grieken gevochten tegen het door de trojka (Internationaal Monetair Fonds, Europese Commissie en Europese Centrale Bank) opgelegde bezuinigingsbeleid. Na zeventien algemene stakingen van een dag, massale demonstraties, pleinbezettingen door de aganaktismeni (de Griekse “Indignados”) en bezettingen van bedrijven werden tijdens de verkiezingen van 6 mei de partijen die de memoranda van de trojka accepteerden, door meer dan zestig procent van de kiezers afgewezen. Partijen links van het asociale neoliberalisme van de PASOK kregen 37 procent.

Twee jaar lang al gaan de Grieken gebukt onder publieke schulden, twee jaar lang is het land gebruikt als laboratorium voor verschillende manieren om financieel kapitaal te verzamelen en de bevolking te laten betalen voor de kapitalistische crisis.De zogenaamde reddingsplannen voor Griekenland dienen slechts één doel: het garanderen van betaling van de Griekse staatsschuld aan de banken, het veilig stellen van de speculatieve winsten in de financiële bubbel. De “memoranda” die hiermee gepaard gaan testen uit hoe ver het kapitaal kan gaan in het monopoliseren van de door arbeiders geproduceerde welvaart door deze tot de bedelstaf te brengen.

De uitkomst van dit beleid is de brute afbraak van pensioenen en lonen; het vernielen van arbeidswetgeving en -reglementering; een explosieve toename van de werkloosheid (die nu al 21,2 procent van de Griekse arbeidsbevolking treft, bijna 30 procent van de vrouwen en de helft van de jongeren); een recessie vergelijkbaar met die van 1929-1930 (in 2011 daalde het Bruto Nationaal Product met 6,9 procent, in 2012 zal die naar verwachting met nog eens 5,3 procent dalen; vergeleken met maart 2011 was in maart 2012 de industriële productie afgenomen met 4,3 procent); vernietiging van de gezondheidszorg (137 ziekenhuizen zijn gesloten, een vijfde van de banen in de zorgsector is verdwenen, er is een gebrek aan medicijnen vanwege een openstaande schuld van 1,1 miljard euro...) en van de huizenmarkt (200 000 woningen zijn onverkoopbaar terwijl het aantal daklozen scherp is gestegen), ondervoeding....

Geconfronteerd met het beleid van de trojka strijdt Grieks radicaal links, en in het bijzonder Syriza dat nu een centrale rol speelt, voor de uitvoering van een noodplan rond vijf-punten:

1. Schrappen van de memoranda, van alle bezuinigingsmaatregelen en stopzettingvande aanvallen op het arbeidsrecht die het land de vernieling in helpen;

2. Nationalisering van de banken, die grotendeels overeind zijn gehouden met overheidsgeld;

3. Een moratorium op het betalen van de schuld en het openen van de boeken om de niet legitieme schulden openbaar te maken en te schrappen;

4. Afschaffen van de ministeriële juridische onschendbaarheid;

5. Het wijzigingen van kieswetten die PASOK en Nieuwe Democratie in staat stelden om tegen het belang van de Griekse bevolking in het land te regeren en te ruïneren.

De Vierde Internationale roept de arbeidersbeweging, de indignados en Occupy, en iedereen die de idealen van links verdedigt dit noodprogramma te steunen.

Wij hopenen dat de Grieken, door hun stem en hunprotes, er in slagen een regering aan de macht te brengen die de sociale bewegingen en links vertegenwoordigt, een regering die de schuld schrapt. Met dit perspectief in gedachten roepen we alle krachten die zich verzetten tegen het bezuinigingsbeleid – Syriza, de radicaal-linkse coalitie Antarsya, de KKE, de vakbeweging en andere sociale bewegingen – op om zich op basis van een gezamenlijk noodplan te verenigen.

Dit is geen Griekse crisis, dit is een crisis van een Europese Unie die onderworpen is aan de wil van het kapitaal en van de regeringen die de wil van het kapitaal uitvoeren. Het is een wereldwijde crisis van het kapitalisme. Het is niet aan de trojka maar aan het Griekse volk om te beslissen welk beleid gevolgd moet worden.

De poging van de Duitse bondskanselier Angela Merkel om de Grieken een referendum over de euro op te leggen ter gelegenheid van de verkiezingen van 17 juni – een heuse electorale coup – moet afgewezen worden. Niet de euro, maar de oekazes van de trojka moeten bestreden worden.

Meer dan ooit vereist het gevecht tegen bezuinigingsbeleid een breuk met het beleid en de verdragen die de grondslag van de EU vormen. Meer dan ooit is het nodig om niet in nationalisme te vervallen, maar te werken aan de opbouw van een beweging voor een ander Europa, een Europa dat de democratische soevereiniteit en sociale rechten van de volkeren verdedigt, in het perspectief van een verenigd socialistisch Europa.

Griekenland is een laboratorium voor Europa. De methodes die in de toekomst zullen worden toegepast in Portugal, Spanje, Ierland, Italië, enz worden daar nu al op de mensen uitgetest. De Grieken zijn in opstand gekomen tegen dit wrede beleid, op de werkvloer, op straat en in de verkiezingen. Het verzet van de Grieken is ons verzet, hun strijd is onze strijd. Hun verzet laat zien dat het verdedigen van de fundamentele belangen van de gewone mensen een confrontatie met de heersende klassen onvermijdelijk maakt, op nationaal en op Europees niveau.

We moeten gezamenlijk in actie komen om de Grieken en Grieks radicaal links te steunen. De beste vorm van solidariteit is overal hun voorbeeld te volgen en het verzet tegen het onmenselijke bezuinigingsbeleid uit te bouwen en te verenigen. Dit is de grote angst van het kapitaal dat de crisis veroorzaakte: het overslaan van sociale strijd!

Het uitvoerend bureau van de Vierde Internationale, 24 mei 2012

 

 

Naar boven