Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

De verbrandingsoven in Kampenhout-Sas komt er wellicht niet! PDF Print Email
Geschreven door Stop de Oven op donderdag, 24 januari 2013
Beste medestander,

Laat ons maar meteen met de deur in huis vallen met dit citaat uit het ministerieel besluit dat Vlaams Minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters vandaag heeft uitgevaardigd:

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas" te Vlaams-Brabant wordt goedgekeurd.

Wat heeft dat te betekenen?

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP dat is goedgekeurd sluit afvalverbranding binnen het hele gebied van het economisch knooppunt Kampenhout-Sas uit. Dus ook op de plaats waar men de verbrandingsoven wil bouwen.

Vanaf het ogenblik dat deze beslissing in voege treedt (een handvol dagen na de publicatie in het Belgisch staatsblad die op deze goedkeuring zal volgen) wordt het project van Recover Energy dus onmogelijk.

Is het dan gedaan?

Zoals elke administratieve beslissing kan ook de goedkeuring van het PRUP aangevochten worden voor de Raad van State. We hebben zelf contact opgenomen met Recover Energy om te informeren of men dat ook van plan was. Hoewel men daar enigszins aangeslagen klonk, leek de teneur er een te zijn van ''baat het niet, dan schaadt het niet" in de zin dat men na al die jaren (investeren) het ook niet zal nalaten om gewoon alle pistes uit te putten.

De kans is dus realistisch dat Recover Energy naar de Raad van State zal trekken om deze beslissing aan te vechten.

Zeker is dat echter niet en zelfs als ze het doen is het verre van zeker dat ze daar gelijk zullen krijgen. Stel dat ze toch gelijk krijgen, dan zijn ze nog maar even ver als voordien (toen het PRUP nog niet was goedgekeurd), met dat verschil dat ze nog steeds een (bouw)vergunning moeten vastkrijgen van een overheid die het PRUP initieel had goedgekeurd.

We zijn dus nog niet helemaal n zeker dat het gedaan is. Het zou kunnen, maar wellicht volgt er nog wel een stuiptrekking van onze tegenstanders.

Maar dit is wel goed nieuws?

Dat mag je wel zeggen. We hebben onze tegenstander een dreun van jewelste verkocht, en ze liggen nu wat versuft uit te hijgen in de touwen.

De enige vraag is of ze nu al de handdoek gooien of dat ze alleen via een knock-out de ring willen verlaten.

Er mag dus gevierd worden, want de kans dat er een verbrandingsoven komt in Kampenhout is plots wel zeer klein geworden!!!

Bedankt allemaal!

Dit lijkt een uitgelezen moment om met z'n allen ons uniform te strijken, onze schoenen te blinken en met tromgeroffel door de straten te trekken om op pleinen en in gemeentehuizen onze borst te laten volspelden met glimmende medailles.

We hebben een voorzichtige raming gemaakt van hoeveel medailles we zouden nodig hebben, het was al snel duidelijk dat dit onbetaalbaar zou zijn.

We hebben een voorzichtige raming gemaakt van hoeveel medailles we zouden nodig hebben, het was al snel duidelijk dat dit onbetaalbaar zou zijn.

Onbetaaldbaar is ook de steun en de inzet van al degenen die zo'n medaille verdienen. Er bestaat geen lijst van alle mensen die meegewerkt hebben om de verbrandingsoven tegen te houden. En als die wel bestond zouden we nog 5 jaar bezig zijn om iedereen persoonlijk te bedanken. Dat lukt dus niet.

Wij, Stop de Oven, willen U graag allemaal van harte bedanken.

Maar daarmee zijn we er (nog) niet. Want U verdient ook om door uw buren, familie, vrienden en collega's bedankt te worden. Iedereen die nu opgelucht adem haalt (letterlijk) omdat de oven er wellicht niet komt, heeft dat te danken aan een lange lijst van mensen, waaronder ook U.

En al die mensen verdienen op hun beurt weer om door U bedankt te worden. Want alleen door de reusachtige samenwerkende vennootschap die achter de Stop de Oven vlag schuilgaat hebben we kunnen bereiken wat velen vijf jaar geleden als onmogelijk beschouwden: het tegenhouden van de oven.

Al dat heen-en-weer bedanken wordt al snel een logistieke nachtmerrie. Maar Stop de Oven zou Stop de Oven niet zijn als het daar niet al lang op voorhand een elegante mouw aan had gepast.

We nodigen U dan ook van harte uit om onze dankboodschap te lezen in ons "wauw-register". U kan er meteen ook die van uzelf achterlaten.

Haast U naar http://wauw.stopdeoven.been laat daarna de kurken maar knallen.

Met trotse groeten,

vzw Stop de Oven

Naar boven